سفر امامی به استان اصفهان و جلسه با فعالان مد و لباس استان