آشنایی با شورامصوباتفهرست مصوبات شورای فرهنگ عمومی از ابتدا تاکنون

فهرست مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور از ابتدا تاکنون

فهرست مصوبات شورای فرهنگ عمومی از سال 1366 تاکنون

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1366

1.       طرح‌ تشکیل‌ شورای‌ تبلیغات‌ شهری

2.       اساسنامه‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌ (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

3.       اساسنامه‌ خانه‌ سینما‌

4.       طرح‌ تقویت و گسترش آزادی­های اجتماعی و فرهنگی

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1367

5.       اهداف، سیاست‌ها و ضوابط‌ نشر کتاب (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

6.       ضوابط‌ نحوة‌ مطالعة‌ دایمی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور

7.       طرح اجرایی نحوة مطالعة دایمی وضع فرهنگ عمومی کشور

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1370

8.       سیاست‌های‌ لازم‌ به‌ منظور کشف‌ و رشد استعدادها و خلاقیت‌ها و حمایت از محققان و هنرمندان

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1371

9.       اساسنامه‌ شورای‌ عالی‌ جوانان (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

10.      اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1372

11.      آیین‌نامه‌ نام‌گذاری روزهای‌ خاص‌ (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

12.     اساسنامه‌ کانون‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مسجد

13.    جدول‌ نام­گذاری ایام‌ مصوب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در سال‌ 1372

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1373

14.    چگونگی اعتلای وجدان کار و انضباط اجتماعی

15.   سیاست­های اجرایی منتخبی از اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

16.   متغیرهای غیراقتصادی مؤثر بر کاهش تقاضا

17.   جدول‌ ایام‌ مصوب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در سال‌ 1373

18.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1374 هجری‌ شمسی‌ ‌

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1374

19.   آسیب‌ پذیری‌ فرهنگی

20.   فعالیت­های سینمایی

21.   بیانیه اولین گردهم­آیی شورای فرهنگ عمومی استان­ها

22.   ریاست‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

23.   محورهای‌ اساسی‌ الگوی‌ بررسی‌ مطالعه وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌

24.   توصیه­ های شورای فرهنگ عمومی در آستانة برگزاری انتخابات پنجمین دورة مجلس شورای اسلامی

25.   ‌تصویب‌ اعضای‌ پیشنهادی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌

26.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1375 هجری‌ شمسی‌

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1375

27.   شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ بررسی‌ روند اجرایی‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

28.   آخرین‌ مصوبات‌ دربارة‌ نام­گذاری‌ روزهای‌ خاص‌

29.   پیامدهای‌ فرهنگی‌ استفاده‌ از دو خط‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ در تابلوهای‌ خیابان­ها و اماکن‌

30.   اسامی‌ پیشنهادی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر کتاب‌  و کتاب‌ کودکان‌

31.   فرهنگ‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌

32.   ضوابط‌ و مقررات‌ تأسیس‌ مراکز، مؤ‌سسات، کانون­ها و انجمن‌های‌ فرهنگی‌ و نظارت‌ بر فعالیت آنها (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

33.   مناطق‌ آزاد تجاری‌

34.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1376 هجری‌ شمسی

35.   آیین‌نامه‌ نام­گذاری‌ شهرها، خیابان­ها، اماکن‌ و مؤ‌سسات‌ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

36.   بیانیه پایانی گردهم ­آیی اسباب بازی و پیامدهای فرهنگی آن

37.   تقدیر از خادمان نمونه فرهنگ عمومی

38.   بیانیه دومین گردهم ­آیی سراسری شورای فرهنگ عمومی

39.   اهداف و وظایف گروه فرهنگ انتخابات شورای فرهنگ عمومی

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1376

40.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره حفظ سلامت فضای انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری

41.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی در آستانه شروع تبلیغات رسمی انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری

42.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی در آستانه برگزاری شکوهمند هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

43.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره برگزاری پرشکوه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری

44.   آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

45.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1377 هجری‌ شمسی‌

46.   اساسنامه‌ گنجینه‌ ملی‌ آب‌ ایران‌ (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

47.   شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ فرهنگی‌ نظارت‌ بر حفظ‌ و تحکیم‌ وحدت‌ ملی‌

48.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره تحکیم وحدت ملی

49.   فرهنگ‌ عمومی، معماری‌ و شهرسازی‌

50.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره ارتباطات

51.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره امور معنوی

52.   آیین­ نامه اجرایی نظارت بر نام­گذاری اماکن

53.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره تعلیم و تربیت

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1377

54.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره خانواده

55.   ابعاد فرهنگی- اجتماعی‌ برگزاری‌ مسابقات‌ جام‌ جهانی‌ فوتبال‌ 1998 فرانسه‌

56.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه

57.  آیین‌نامه‌ شورای‌ نظارت‌ بر ساخت، طراحی، واردات‌ و توزیع‌ اسباب‌ بازی‌ کودکان (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

58.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1378 هجری‌ شمسی‌

59.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ قم‌ ‌

60.    کانون‌ ایرانگردان‌ و جهانگردان‌ جوان‌ (کاج)‌‌

61.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی در آستانه سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

62.   دستورالعمل‌ ضرورت‌ تجلیل‌ از شخصیت‌های‌ ایرانی‌ و اسطوره‌های‌ ملی‌ ‌

63.   راهبردها و رویکردهای‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1378

64.    طرح‌ بررسی‌ ابعاد و مفهوم‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ در مطبوعات‌

65.    آیین‌نامه‌ نحوه‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ در میدان‌ها و اماکن‌ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

66.    مصوبه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ عدم‌ چاپ‌ و توزیع‌ اوراق‌ قرعه‌کشی‌ ‌

67.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ خراسان‌

68.   راهکارهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ اجرای‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور

69.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ کرمان‌

70.   اصلاح‌ نظام‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ در استان‌ها

71.   ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

72.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره خورشید گرفتگی 20 مرداد 1378

73.   آیین‌نامه‌ شورای‌ احیای‌ مجموعة‌ فرهنگی- تاریخی‌ توس ‌(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

74.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1379 هجری شمسی‌ (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

75.   شرح وظایف «گروه بررسی تحولات فرهنگی» و شرح وظایف «گروه بررسی فعالیت­های رسانه­ای»

76.    مبانی‌ و حدود آزادی‌ بیان‌ در مطبوعات‌ از دیدگاه‌ فقه‌ و حقوق‌

77.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی در دعوت به حضور مردم در روز قدس

78.    آیین‌نامه‌ انتخاب‌ خادمان‌ نمونه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور‌ (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

79.    عضویت رؤسای واحدهای جهاد دانشگاهی استان در شورای فرهنگ عمومی استان­ها

80.     سیاست ­های‌ مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1379

81.    آیین­نامه اجرایی کمیته تخصصی نام­نگاری و یکسان­سازی نام­های جغرافیایی ایران (مصوب هیأت وزیران)

82.   هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌

83.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1380 هجری شمسی

84.   دستورالعمل ‌اجرایی ‌نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه ‌و یادمان در میادین و اماکن عمومی‌

85.   آیین‌نامه‌ اجرایی‌ شورای‌ نظارت‌ بر ساخت، طراحی، واردات‌ و توزیع‌ اسباب‌بازی‌ کودکان

86.   مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1380 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

87.   آیین­ نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

88.   آیین‌نامه‌ نحوه‌ نظارت‌ بر علایم، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و لوازم‌التحریر و کالاهای‌ مشابه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

89.      تأسیس مرکزی برای دریافت گزارش عملکرد دستگاه­ های مشمول اصل 50 اصول سیاست فرهنگی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1380

90.    سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

91.   اولویت‌بندی دستور جلسات شورا بر اساس نظرات اعضا

92.     بررسی ایام پیشنهادی برای درج در تقویم سال 1381 و 1382

93.   آیین‌نامة اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی

94.   گزارش شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1381

95.         گرامیداشت هفته وحدت

96.        آیین­ نامه برگزاری اردوهای فرهنگی

97.       انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای عالی ورزش

98.       طرح احیای مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی

99.       الحاق یک بند به مصوبة شرایط استفاده صحیح از لوازم‌ و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تصویری در قالب ویدیو (مصوب  شورای عالی انقلاب فرهنگی)

100.   اساسنامة‌ مجتمع‌ علمی، فرهنگی‌ و تاریخی‌ ربع‌ رشیدی ‌(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

101.   عضویت نمایندة وزارت مسکن و شهرسازی در شورای سیاست­گذاری نحوة نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان­ها  و اماکن عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

102.   اساسنامه مجتمع قلعة تاریخی فلک الافلاک (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

103.   بررسی شیوه­ های افزایش و کارآیی مساجد

104.   مناسبت­ های تقویم سال 1382 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

105.   آیین­ نامه داخلی جلسات شورای فرهنگ عمومی

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1382

106.     آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ دینی، فرهنگی‌ و هنری‌

107.   الحاق ماده واحده به مصوبه «ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات ، کانون­ها و انجمن­های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

108.   تقویم رسمی کشور در سال 1383 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

109.   نام­گذاری «روز گفت­وگوی تمدن­ ها»

110.   انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در گروه مرکزی نظارت بر نام­گذاری اماکن

111.   انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

112.     شاخص ­های فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

113.     اصلاح تبصره الحاقی به ماده 3 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

114.   انتخاب عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

115.   الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

116.     اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

117.     اصلاح بند 4 ماده 6 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون­ها و انجمن ­های فرهنگی و نظارت بر آنها (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

118.       انتخاب دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو به عنوان عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1383

119.   عضویت شهردار تهران یا نماینده وی در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

120.   آیین ­نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

121.   آیین‌­نامه‌ شورای‌ هماهنگی‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و بازآموزی‌ مدیران‌ فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

122.    اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

123.   عضویت رییس شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

124.   تأثیر فرهنگی محرم بر اقشار جامعه

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1384

125.     نام­گذاری روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

126.    سیاست‌های سنجش افکار عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

127.   راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

128.   اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست­های تحکیم و تعالی آن (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

129.   راهکارهای اجرایی تهدیدات و فرصت‌های فرهنگی

130.   بررسی شیوه­ های ارتقا، ترویج و تعمیق فرهنگ عمومی در بستر ماه رمضان

131.   عضویت نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرعامل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در شورای نظارت بر نام ­گذاری اماکن

132.   عضویت رییس یا نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

133.   تعیین روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

134.   الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده 3 اهداف، سیاست­ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

135.   آیین­ نامه شورای سیاست­گذاری، هماهنگی و هدایت فعالیت­ های فرهنگی جام جهانی 2006 آلمان

136.    راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسایل عرفانی و معنوی

137.   راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

138.   دستور جلسات سال 1385 شورای فرهنگ عمومی

139.   عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1385

140.     نام­گذاری روز 21 دی به عنوان «روز تکریم بازنشستگان» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

141.   آیین­ نامه‌ شورای‌ فرهنگ عمومی استان (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

142.   آیین ­نامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان (غیرقابل استناد، آیین­ نامه اصلی در سال 88 تصویب شد)

143.   انتخاب آقای منصور واعظی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

144.   انتخاب سه نفر از اعضای حقیقی (دکتر همایون، دکتر فیاض و مهدی فضایلی) شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

145.   نام­گذاری 20 فروردین ماه به عنوان «روز ملی فناوری هسته­ ای» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

146.    الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل­ ها و انجمن­های انحرافی با پوشش مسایل عرفانی و معنوی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

147.   نام­گذاری روز پیروزی مقاومت اسلامی مردم لبنان بر رژیم صهیونیستی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

148.   طرح کلی مقابله با بروز، ظهور و رشد جریان عرفان ­های انحرافی

149.   راهکارهای اجرایی مقابله با بروز و رشد جریان‌های انحرافی

150.   نام­گذاری روز 17 ربیع­الاول به عنوان «روز اخلاق و مهرورزی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

151.   چشم‌انداز بخش فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

152.   آیین ­نامه شورای فرهنگ عمومی (غیرقابل استناد، آیین­ نامه اصلی در سال 76 تصویب شد)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1386

153.   سیاست ­های ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبت ­های مذهبی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

154.   نام­گذاری روز 19 اردیبهشت به عنوان «روز بزرگداشت شیخ کلینی»

155.   اولویت‌بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا

156.    شاخص­ های کلان فرهنگ عمومی

157.   راه­کارهای اجرایی تقویت اتحاد ملی

158.   نام­گذاری روز 14 آبان به عنوان «روز فرهنگ عمومی»

159.   دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نام­گذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی

160.    مناسبت‌های تقویم رسمی کشور در سال 1387 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

161.    دستورالعمل راهکارهای تقویت انسجام اسلامی

162.    سیاست­ های اجرایی ارتقای فرهنگ مصرف و مقابله با اسراف و تجمل­گرایی

163.    درخواست عضویت برخی دستگاه­ ها در ترکیب اعضای ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبت­ های مذهبی

164.    اصول و سیاست­ های فرهنگی در برنامه پنجم توسعه

165.    اساسنامه جشنواره پروین اعتصامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

166.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی به مناسبت بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ايام الله دهه فجر

167.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی به مناسبت پیروزی هسته ­ای نظام جمهوری اسلامی ایران

168.   سند مؤلفه­ های هویت ملی ایرانیان

169.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی در محکومیت توهین به مقدسات اسلامی در رسانه­ های غربی

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1387

170.   انتخاب اعضای هیأت نظارت بر کتاب بزرگسال

171.   دستورالعمل ساماندهی محتوای صوتی تصویری فضای تبادلی گوشی تلفن همراه

172.   انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای نام­گذاری اماکن

173.   مناسبت ­های جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

174.     برنامه ­های برجسته سازی خطر ناتوی فرهنگی

175.     آیین­ نامه اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی

176.    طرح مقابله با ظهور، بروز و رشد جریان عرفان­ های انحرافی

177.   الحاقیه مصوبه درباره طرح مقابله با ظهور، بروز و رشد جریان عرفان­ های انحرافی

178.   طراحی، تولید و ترویج چادرهای رنگی

179.   اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1388

180.   توسعه زیرساخت­ های لازم به منظور حضور کاروان­ های راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور

181.   برگزاری جشن دوازدهم فروردین

182.   آیین­ نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) 

183.    نام­گذاری روز 14 بهمن به عنوان «روز فناوری فضایی»

184.   مبانی، الزامات فرهنگی و سیاست­ های اجرایی ناظر بر اصلاح الگوی مصرف

185.   الحاق یک بند به ماده 2 آیین ­نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

186.    انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

187.   اولویت­ بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا

188.   قدردانی از عملکرد معاونت سینمایی، سمعی و بصری

189.   درباره تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری

190.   متمم مصوبه 420 مورخ 22/6/84 شورای فرهنگ عمومی درباره ارتقا، ترویج و تعمیق فرهنگ عمومی در بستر ماه رمضان

191.   آیین ­نامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان

192.   اصلاحیه ماده 2 آیین ­نامه شورای فرهنگ عمومی استان

193.   انتخاب نمایندگان شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نام­گذاری اماکن

194.   شیوه ­نامه اجرایی انتخاب و معرفی شورای فرهنگ عمومی فعال استان و شهرستان

195.   تشکیل گروه تخصصی- پژوهشی مقابله با فرقه­ ها و جریان­های انحرافی

196.    ماده واحده «تعیین مناسبت ­های جدید تقویم سال 1389 هجری شمسی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

197.     آیین­ نامه «نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت ­های خاص» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

198.   ماده واحده «موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال­الدین اسدآبادی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

199.   دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 89 1388

200.   اصلاح بندهایی از ماده 2 آیین­نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

201.   اساسنامه بنیاد غیردولتی و غیرانتفاعی علمی، فرهنگی و اجتماعی سید جمال­الدین اسدآبادی

202.   آیین­ نامه داخلی جلسات شورای فرهنگ عمومی

203.   آیین ­نامه ترویج فرهنگ پهلوانی از طریق توسعه ورزش زورخانه ­ای در کشور (غیرقابل استناد، آیین ­نامه اصلی در سال 93 تصویب شد)

204.   عضویت رییس شورای عالی استان­ها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین ­نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

205.   ماده واحده «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

206.       سیاست­ ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1389

207.   اهداف و راهکارهای تحقق همت مضاعف و کار مضاعف

208.   مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست­ ها و ضوابط نشر کتاب» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

209.   سند نهضت مطالعه مفید

210.       الحاق یک بند جدید (عضویت فرمانده نیروی انتظامی) به ماده 2 آیین­ نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

211.       ماده واحده «اصلاح و تکمیل آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

212.   تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

213.    تأیید انتخاب دو عضو حقیقی (دکتر فیاض و مهدی فضایلی) شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

214.    آیین ­نامه عناوین هویتی شهرها

215.   سند نهضت مطالعه مفید (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

216.    اصلاح ترکیب برخی از اعضای شورای فرهنگ عمومی در ماده 2 آیین­ نامه شورا

217.   انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان عضو هیأت امنای بنیاد سید جمال­ الدین اسدآبادی

218.   والنتاین؛ نماد روشن تهاجم فرهنگی و فرهنگ ضد دینی

219.   دستورالعمل اجرایی آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت ­های خاص

220.   انتخاب یک عضو جدید (نماینده ولی ­فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران) شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

221.   ماده واحده «اصلاح و تکمیل عنوان روز 26 آذر در مناسبت­های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

222.   آیین­ نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1390

223.   نام­گذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی

224.    اساسنامه بنیاد فرهنگی و ادبی استاد شهریار

225.   راه ­های فرهنگی تقویت واحد پول ملی

226.     قدردانی از عملکرد معاونت امور فرهنگی

227.   اساسنامه بنیاد علمی فرهنگی حضرت امام خمینی(ره)

228.  اساسنامه بنیاد فرهنگی ادبی سپیده کاشانی

229.   نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1391

230.   سیاست­ های فرهنگی تحقق شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

231.   بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات

232.   سیاست­ های جمعیتی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

233.   عضویت رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

234.   ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی

235.   ایجاد و توسعه کتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره­ برداری ایرانیان و فارسی­ زبانان جهان

236.    اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید

237.   دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1391

238.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار

239.   سیاست ­های فرهنگی مقابله با تحریم اقتصادی

240.   عضویت نماینده سازمان شهرداری ­ها و دهیاری­ های وزارت کشور در کارگروه سیاست ­ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی

241.   الحاق یک بند به ماده 2 آیین ­نامه شورای فرهنگ عمومی در مورد عضویت نماینده شورای عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) 

242.   ماده واحده «تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1392 هجری شمسی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

243.   تغییر نام فرودگاه بین­ المللی تبریز به نام فرودگاه بین­ المللی شهید آیت ­الله سید اسدالله مدنی

244.   رویکردهای شورای فرهنگ عمومی در محرم سال 1434 هجری قمری

245.   توصیه­ های شورای فرهنگ عمومی در ارتقای کیفی برگزاری جشنواره­ های فیلم فجر

246.    مستندسازی از طرح­ های بزرگ اقتصادی و عمرانی

247.   بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در مورد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

248.   توصیه­ های شورای فرهنگ عمومی کشور در ضرورت حفظ وحدت و حضور یکپارچه ملت شریف و انقلابی ایران در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن ماه

249.   عضویت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1392

250.   سیاست ­های فرهنگی تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

251.     تغییر نام فرودگاه بین­ المللی بجنورد به نام فرودگاه بین­ المللی 19 مهر

252.    ممنوعیت ورود عروسک ­های انسان­ نما (روکسی) به کشور

253.  تقدیر و تشکر شورای فرهنگ عمومی کشور از دست اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

254.   درخواست عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، استان ­ها و شهرستان­ ها

255.  بیانیه شورای فرهنگ عمومی در محکومیت کشتار شیعیان مصر

256.    تغییر نام فرودگاه بین ­المللی لارستان به نام فرودگاه بین ­المللی آیت ­اللهی لارستان

257.   تقدیر و تشکر شورای فرهنگ عمومی کشور از دست ­اندرکاران برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس

258.   انتخاب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید حسین شاهمرادی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

259.   نام­گذاری روز 24 مهرماه با عنوان «روز ملی پارالمپیک»

260. احیای مناسبت 21 فروردین با عنوان «سالروز افتتاح حساب شماره 100 به فرمان حضرت امام(ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ . ش)»

261.    تهیه سیاست­ ها و خط مشی ­های حمایتی و هدایتی اسباب­ بازی کودکان

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1393

262.    صدور مجوز چاپ، تطبیق و نظارت بر انتشار تقویم رسمی کشور

263.    ماده واحده «وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

264.    اولویت­ های فرهنگ عمومی در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

265.    مباحث و اولویت ­های قابل طرح در شورای فرهنگ عمومی در سال 1393

266.    آیین­ نامه ترویج فرهنگ پهلوانی و توسعه ورزش زورخانه ­ای

267.    بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس به مسلمانان مظلوم و بی ­دفاع غزه

268.    سیاست ­ها و خط مشی­ های حمایتی و هدایتی درباره اسباب­بازی کودکان

269.    ماده واحده «تعیین مناسبت­ های تقویم رسمی کشور در سال 1394 هجری شمسی» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

270.   تعیین و نام­گذاری روز 27 آذرماه به عنوان «روز جهان عاری از خشونت و افراطی­ گری» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1394

271.   آیین­ نامه شورای پژوهشی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

272.   آیین­ نامه ترویج فرهنگ حضور و حمایت از سلامتی، نشاط، توانمندسازی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش

273.   انتخاب سه عضو حقیقی (دکتر افروغ، دکتر صالحی، دکتر جوادی یگانه) شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

274.   تعیین مناسبت­ های جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

275.   انتخاب معاون رییس­ جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1395

276.    آیین­ نامه نظام ارزیابی و رده­ بندی سنی بازی­ های رایانه­ ای

277.    تعیین مناسبت­ های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

278.   درج روز رحلت حضرت آیت­ الله هاشمی رفسنجانی در متن تقویم رسمی کشور

279.   انتخاب اعضای ناظر شورای فرهنگ عمومی استان­ ها

280.   تعیین کمیته­ های پنج­گانه به منظور بررسی اولویت­ های دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

281.   اولویت­ های دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1396

282.   عضویت نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در شورای فرهنگ عمومی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

283.   برنامه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

284.   برنامه ارتقای فرهنگی مراسم و راهپیمایی اربعین

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1397

285.   شعار سال درباره حمایت از کالاهای ایرانی

286.    نام­گذاری روزها و مناسبت­ ها برای درج در تقویم سال 1398 هجری شمسی

287.   برنامه ارتقای فرهنگ زیارت و گردشگری مذهبی

288.   سند برنامه ارتقای فرهنگ سلامت

289.   سیاست­ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

290.   الحاق سه بند به ماده 2 آیین­نامه شورای فرهنگ عمومی در مورد عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرکل نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

291.   طرح اجرایی جشن­ های بهار مهربانی

 

مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال 1398

292.   دستورالعمل کارگروه رسیدگی به امور فرهنگی مناطق سیل‌زده کشور

293.   نام­گذاری روزها و مناسبت­ ها برای درج در تقویم سال 1399 هجری شمسی

294.   آیین­نامه شرح وظایف  نمایندگان شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای فرهنگ عمومی استان­ها

295.   برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست

296.    فرهنگ کار و مهارت ­آموزی

297.   برنامه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب (اصلاحی)

298.   برنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی

299.     برنامه ارتقای فرهنگ توانمندسازی مددجویان

 

 

 بروزرسانی 99/2/23

 
 

متن اساسنامه جایزه ملی و بین المللی گوهرشاد / مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی


متن اساسنامه جایزه ملی و بین المللی گوهرشاد / مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
متن اساسنامه جایزه ملی و بین المللی گوهرشاد / مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی