اساسنامه خانه سینما

اساسنامه خانه سینما

مصوب جلسات مورخ 66/11/24 و 66/12/1 و 66/12/8 و 66/12/22 شورای فرهنگ عمومی)

فصل‌ اول‌ – کلیات‌

ماده‌ 1: خانه‌ سینما مؤ‌سسه‌ای‌ است‌ حرفه‌ای، غیرانتفاعی، غیردولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ اساسنامه‌ از دست‌اندرکاران‌ متعهد سینمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تشکیل‌ می‌گردد و تحت‌ نظارت‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ فعالیت‌ خواهد کرد.

ماده‌ 2: محل‌ قانونی‌ خانه‌ سینما تهران…. بوده‌ و بر حسب‌ ضرورت‌ می‌تواند در سراسر کشور یا خارج‌ از کشور فعالیت‌ نموده‌ یا شعبه‌ دایر نماید. تغییر محل‌ قانونی‌ با تأیید هیأت‌ مدیره‌ خانه‌ سینما انجام‌ می‌گیرد و می‌بایست‌ به‌ نحو مقتضی‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ اعلام‌ گردد.

ماده‌ 3: خانه‌ سینما از تاریخ‌ تأسیس‌ برای‌ مدت‌ نامحدود تشکیل‌ می‌شود.

ماده‌ 4: سال‌ مالی‌ خانه‌ سینما منطبق‌ با سال‌ شمسی‌ و از ابتدای‌ اسفندماه‌ هر سال‌ آغاز و به‌ پایان‌ بهمن‌ماه‌ سال‌ بعد ختم‌ می‌شود.

فصل‌ دوم‌ – اهداف‌ و وظایف‌

ماده‌ 5: هدف‌ از تشکیل‌ خانه‌ سینما کمک‌ به‌ بالا بردن‌ سطح‌ کارآیی‌ دست‌ اندرکاران‌ امر سینما و بسط‌ و گسترش‌ این‌ صنعت‌ و هنر در جهت‌ دستیابی‌ به‌ سینمای‌ مطلوب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از طریق‌ ایجاد امنیت‌ شغلی‌ و حرفه‌ای‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ برای‌ کلیه‌ اعضأ و بخصوص‌ سینماگران‌ مؤ‌من‌ و متعهد است.

ماده‌ 6: وظایف‌ خانه‌ سینما به‌ شرح‌ زیر است:

الف‌ ) تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ برای‌ دست‌ اندرکاران‌ رشته‌های‌ مختلف‌ سینما جهت‌ بالا بردن‌ سطح‌ مهارت‌ آنان‌

ب‌ ) ایجاد تسهیلات‌ برای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اعضأ در صورتی‌ که‌ زیر پوشش‌ تأمین‌ اجتماعی‌ نباشند.

ج‌ ) تلاش‌ جهت‌ فراهم‌ آوردن‌ امکانات‌ رفاهی‌ از قبیل‌ شرکتهای‌ تعاونی‌ مصرف‌ و مسکن، مهد کودک‌ و پرداخت‌ قرض‌الحسنه‌ در حد مقدورات‌

د ) اجرای‌ طرحهای‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌ و تهیه‌ استانداردهای‌ لازم‌ برای‌ حرف‌ و مشاغل‌ مختلف‌ در کار سینما

ه ) تشویق‌ و ترغیب‌ سینماگرانی‌ که‌ در جهت‌ رسیدن‌ به‌ سینمای‌ مطلوب‌ تلاش‌ می‌کنند به‌ طریق‌ مقتضی‌ در حد مقدورات‌

و ) کمک‌ به‌ ایجاد محیط‌ کاری‌ سالم‌ و مطلوب‌ در کلیه‌ مراحل‌ از تولید تا نمایش‌ از لحاظ‌ فرهنگی‌ و اقتصادی‌

ز ) ایجاد بانک‌ اطلاعات‌ از دست‌ اندر کاران‌ سینما

ح‌ ) حکمیت‌ در اختلافات‌ مربوط‌ به‌ قراردادهای‌ سینمایی‌ در صورت‌ رجوع‌ طرفین‌ به‌ خانه‌ سینما

فصل‌ سوم‌ – ارکان‌

ماده‌ 7: ارکان‌ خانه‌ سینما عبارتند از: هیأت‌ مؤ‌سس، مجمع‌ عمومی، هیأت‌ مدیره‌

ماده‌ 8: هیأت‌ مؤ‌سس‌ از اشخاص‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد و وظیفه‌ آن‌ انجام‌ تشریفات‌ قانونی‌ برای‌ تصویب‌ و رسمیت‌ یافتن‌ اساسنامه‌ و انتخاب‌ اولین‌ هیأت‌ مدیره‌ برای‌ نخستین‌ دوره‌ و نیز تعیین‌ ضوابط‌ و شرایط‌ عضویت‌ و لغو دائم‌ یا موقت‌ عضویت‌ اعضأ می‌باشد که‌ پس‌ از ایفای‌ وظایف‌ منحل‌ می‌گردد.

اعضای‌ هیأت‌ مؤ‌سس‌ عبارتند از:

– سیدفخرالدین‌ انوار

– سیدمحمد بهشتی‌

– محمدمهدی‌ حیدریان‌

ماده‌ 9: مجمع‌ عمومی‌ اجتماع‌ رسمی‌ اعضای‌ خانه‌ سینماست‌ که‌ با اختیارات‌ آتی‌ طبق‌ شرایط‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:

الف‌ ) مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ حداقل‌ دوبار در سال‌ تشکیل‌ می‌گردد و اختیار تعیین‌ خط‌ مشی‌ کلی‌ خانه‌ سینما و تصویب‌ برنامه‌ و بودجه‌ و بررسی‌ و ارزیابی‌ عملکرد برنامه‌ و بودجه‌ «خانه» که‌ به‌ وسیله‌ هیأت‌ مدیره‌ تقدیم‌ می‌شود و تأیید یا رد آن‌ و در صورت‌ لزوم‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و بازرسان‌ برای‌ مدت‌ معین‌ و تعیین‌ حدود وظایف‌ و اختیارات‌ و میزان‌ حق‌الزحمه‌ یا پاداش‌ آنان‌ در مواردی‌ که‌ در اساسنامه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است، دارد.

تبصره‌ 1- مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ در مواقع‌ لزوم‌ به‌ پیشنهاد اکثریت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ یا یک‌ سوم‌ اعضای‌ مجمع‌ یا پیشنهاد بازرس، حداکثر به‌ فاصله‌ پانزده‌ روز بعد از آن‌ به‌ طور فوق‌العاده‌ تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

تبصره‌ 2 – مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ به‌ درخواست‌ هیأت‌ مدیره‌ یا بازرس‌ خانه‌ سینما و یا حداقل‌ یک‌ سوم‌ اعضای‌ این‌ خانه‌ به‌ فاصله‌ حداکثر ده‌ روز پس‌ از درخواست‌ تشکیل‌ خواهد شد. جلسات‌ با حضور دو سوم‌ اعضأ رسمیت‌ پیدا می‌کند و اگر در مرتبه‌ اول‌ این‌ تعداد حاصل‌ نشد، در مرتبه‌ دوم‌ با حضور اکثریت‌ (نصف‌ به‌ علاوه‌ یک) رسمیت‌ خواهد یافت. مناط‌ اعتبار تصمیمات‌ متخذه‌ در هر یک‌ از جلسات‌ مجمع‌ عمومی‌ نصف‌ به‌ علاوه‌ یک‌ آرای‌ حاضران‌ در جلسه‌ خواهد بود، جز در مورد انتخابات‌ که‌ اکثریت‌ نسبی‌ ملاک‌ است.

ب) مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ در هر زمان‌ از سال‌ به‌ درخواست‌ یک‌ سوم‌ اعضأ یا بازرس‌ و یا هیأت‌ مدیره‌ خانه‌ سینما به‌ فاصله‌ حداکثر پانزده‌ روز پس‌ از درخواست‌ تشکیل‌ خواهد شد. حد نصاب‌ لازم‌ برای‌ رسمیت‌ آن‌ دو سوم‌ اعضأ خواهد بود و در صورتی‌ که‌ حد نصاب‌ حاصل‌ نگردد، مجمع‌ برای‌ بار دوم‌ تشکیل‌ و با حضور یک‌ سوم‌ اعضأ رسمیت‌ خواهد یافت‌ و مناط‌ اعتبار تصمیمات‌ متخذه، دو سوم‌ از آرای‌ اعضأ حاضر در جلسه‌ خواهد بود.

اختیارات‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ عیناً‌ همان‌ اختیارات‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ است.

ماده‌ 10: مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ و فوق‌العاده‌ از جهت‌ انطباق‌ با مواد اساسنامه‌ خانه‌ سینما به‌ تأیید وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 11: هیأت‌ مدیره‌ مرکب‌ از پنج‌ نفر است‌ که‌ از میان‌ افراد معتقد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ که‌ اشتهار به‌ فساد اخلاق‌ نداشته‌ باشند، توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ انتخاب‌ می‌شوند.

ماده‌ 12: رسمیت‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ منوط‌ به‌ حضور دو سوم‌ اعضأ می‌باشد و تصمیمات‌ با اکثریت‌ آرای‌ اعضای‌ حاضر در جلسه‌ معتبر است.

ماده‌ 13: جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ هر ماه‌ یک‌ بار برگزار می‌شود. جلسه‌ فوق‌العاده‌ با دعوت‌ مدیرعامل‌ از کلیه‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ با ذکر مورد تشکیل‌ می‌گردد. در کلیه‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ صورتجلسه‌ تنظیم‌ و پس‌ از امضای‌ اعضای‌ حاضر در جلسه‌ در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ و مفاد آن‌ به‌ وسیله‌ رئیس‌ یا نایب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ جهت‌ اجرا به‌ اشخاص‌ ذیربط‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ماده‌ 14: وظایف‌ هیأت‌ مدیره‌

الف) برنامه‌ریزی، بررسی‌ و تصویب‌ طرحهای‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ یا مدیرعامل‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ خانه‌ سینما بر اساس‌ و در چهارچوب‌ وظایف‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ خانه‌ سینما

ب) تعیین‌ میزان‌ و نحوه‌ حمایت‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ از اعضای‌ خانه‌ سینما

ج) تعیین‌ میزان‌ حق‌ عضویت‌ اعضأ.

د) بررسی‌ و اعلام‌ نظر در مورد بودجه‌ سالانه‌ خانه‌ سینما که‌ از طرف‌ مدیرعامل‌ بر اساس‌ نظریات‌ ناظر مالی‌ تنظیم‌ و پیشنهاد می‌شود و ارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ جهت‌ تصویب‌

ه) برنامه‌ریزی‌ جهت‌ جلب‌ کمک‌ برای‌ خانه‌ سینما

و) بررسی‌ و تصویب‌ کلیه‌ آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ خانه‌ سینما

ز) نصب‌ و عزل‌ مدیرعامل‌ و مدیران‌ واحدهای‌ مختلف‌ خانه‌ سینما

ح) نظارت‌ بر فعالیتهای‌ مدیرعامل‌

ط) بررسی‌ و اعلام‌ لغو دائم‌ یا موقت‌ عضویت‌ اعضأ بر اساس‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌

تبصره‌ – اداره‌ امور جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ طبق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ آن‌ هیأت‌ رسیده‌ باشد.

ماده‌ 15: مدیرعامل‌ از میان‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و یا خارج‌ از آن‌ برای‌ اداره‌ امور اجرایی‌ به‌ وسیله‌ هیأت‌ مدیره‌ با اکثریت‌ مطلق‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ با حقوق‌ و مزایا و اختیارات‌ اجرایی‌ معین‌ در چهارچوب‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ انتخاب‌ می‌شود.تجدید انتخاب‌ مدیرعامل‌ برای‌ دوره‌های‌ بعد بلامانع‌ می‌باشد.

ماده‌ 16: ناظر مالی‌ خانه‌ سینما با حکم‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تعیین‌ می‌شود. ناظر مالی‌ فقط‌ می‌تواند نظر خود را در مورد نحوه‌ اجرای‌ تصمیمات‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و یا هیأت‌ مدیره‌ اعلام‌ دارد.

تبصره‌ – کلیه‌ چک‌ها، اوراق‌ و اسناد تعهدآور برای‌ خانه‌ سینما می‌بایست‌ به‌ امضای‌ ناظر مالی‌ خانه‌ سینما هم‌ برسد.

ماده‌ 17: بازرس‌ رسمی‌ خانه‌ سینما به‌ وسیله‌ مجمع‌ عمومی‌ برای‌ مدت‌ یک‌ سال‌ مالی‌ انتخاب‌ و موظف‌ به‌ انجام‌ امور حسابرسی‌ و ارزشیابی‌ و نظارت‌ بعد از اجرا می‌باشد و حقوق‌ یا پاداش‌ وی‌ تعیین‌ و ابلاغ‌ می‌شود.

تبصره‌ – علاوه‌ بر بازرس‌ رسمی‌ یک‌ نفر نیز به‌ ترتیب‌ فوق‌ به‌ عنوان‌ بازرس‌ علی‌البدل‌ انتخاب‌ می‌شود تا در صورتی‌ که‌ بازرس‌ اصلی‌ نخواهد یا نتواند از عهده‌ انجام‌ وظایف‌ خود برآید، جانشین‌ او شود.

ماده‌ 18: منابع‌ مالی‌ خانه‌ سینما عبارتست‌ از:

الف) حق‌ عضویت‌ اعضأ

ب) کمک‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

ج) کمکهای‌ دریافتی‌ از مؤ‌سسات‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ و قبول‌ هبه‌

د) درآمدهای‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ خانه‌ سینما و سایر درآمدهای‌ اتفاقی‌

ه) درصدی‌ از اجرت‌ دریافتی‌ اعضأ بر اساس‌ آیین‌نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ مدیره‌

ماده‌ 19: هرگونه‌ تغییر در مواد اساسنامه‌ به‌ پیشنهاد مجمع‌ عمومی‌ و تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ خواهد بود.

ماده‌ 20: هر گونه‌ تصمیم‌ در خصوص‌ انحلال‌ و تصفیه‌ به‌ پیشنهاد مجمع‌ عمومی‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ صورت‌ خواهد گرفت.

تبصره‌ – اتخاذ تصمیم‌ در خصوص‌ واگذاری‌ اموال‌ و دارایی‌ خانه‌ سینما بر عهده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ است.

ماده‌ 21: این‌ اساسنامه‌ مشتمل‌ بر 21 ماده‌ و 6 تبصره‌ در جلسات‌ مورخ‌ 11/24، 12/1، 12/8 و 66/12/22 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است.[