آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1390مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»

مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»

مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»

مصوب جلسه 198 مورخ 88/11/27 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگیشورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 198 مورخ 88/11/27 براساس تفویض جلسه 638 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی را به شرح ذیل تصویب نمود :

مقدمه

به منظور ساماندهی و بهینه سازی جریان اطلاع رسانی، حفظ و تقویت ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه پل ها، ایستگاه ها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو، تابلو سردر مغازه ها و اماکن تجاری و مانند آن ) و نیز سازمانده یاجرایی آن را به شرح زیر تصویب می نماید:

الف - سیاست ها :

1 - تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ؛ اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوه ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد.

2 - تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت  داشته باشد

3 - تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود

4 - تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه گردد

5 - در فضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بارگانی بر تبلیغات فرهنگی غالب باشد

6 - بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برون شهری باید به تبلیغات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد

7 - تبلیغات در فضاهای عمومی نباید منظر شهری، چشم اندازهای طبیعی، زیبایی های زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الشعاع قرار دهد

ب - ضوابط :

1 - در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه کننده و غیرقابل اثبات پرهیز گردد

2 - تبلیغات باید به خط و نشانه ها و زبان فارسی باشد

تبصره 1 : نوشت واژه های فارسی با املای ناردست مجاز نیست

تبصره 2 : استفاده از علائم صنعتی و علائم و نام های کالای ساخت خارج در تبلیغات در صورتی بلامانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد

3 - تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیرمجاز را ترویج نماید

4 - تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ؛ نباید خدمات و یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد

5 - استفاده از جذابیت های جنیسی در تبلیغات ممنوع است .

6 - استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات ممنوع است

7 - تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریض به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیات درست کالا باشد

8 - تبلیغات نباید باعث ناهنجاری صوتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی گردد

9 - تبلیغات بازرگانی در محیط های آموزشی ، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان ممنوع می باشد .

10 - تبلیغات نوشتاری ، تصویری و تجسمی با ابعاد و اندازه غیرمتعارف ممنوع است

11 - تبلیغات نباید به گونه ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای مورد نظر هستند .

ج - سازماندهی و نظارت

به منظور نظارت دائمی بر حسن اجرای سیاست ها و ضوابط موضوع این مصوبه و همچنین تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات نحوه تشکیل و ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های استانی، کارگروهی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد :

 1. دبیر شورای فرهنگ عمومی (رییس کار گروه )
 2. مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 3. مدیرکل ذیربط وزارت بارگانی
 4. نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
 5. نماینده سازمان صدا و سیما
 6. نماینده نیروی انتظامی
 7. نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
 8. رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران
 9. ریس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 10. رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیس شهری شورای اسلامی شهر تهران
 11. دو صاحبنظر در حوزه تبلیغات و ارتباطات (ترجیحاً عضو هیأت علمی) به انتخاب شورای فرهنگ عمومی
 12. نماینده وزارت راه و ترابری
 13. نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 14. نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
 15. نماینده مؤسسات و شرکت های تبلیغاتی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره 1 : در مواردی که موضوعی مرتبط و متناسب با مأموریت های سایر دستگاه ها در دست بررسی می  باشد به تشخیص کارگروه، نماینده دستگاه ذی ربط با حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می شود

تبصره 2 : کار گروه فوق آیین نامه های پیشنهادی خود را برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارایه می نماید و شورای فرهنگ عمومی موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، دستور العمل های اجرایی مورد نیاز را تصویب و ابلاغ نماید .

د - نظارت و پی گیری

شورای فرهنگ عمومی موظف است ضمن تنظیم ساز و کار نظارت بر اجرای این ضوابط و دستور العمل های اجرایی آن ، سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید .

این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش بنا به تفویض جلسه 638 شورای عالی فرهنگی در جلسه 198 مورخ 88/11/27 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید .                                                                                                      محمود احمدی نژاد

                                                                                   رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی