آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1390مصوبه شورای فرهنگ عمومی درباره نامگذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی

مصوبه شورای فرهنگ عمومی درباره نامگذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی

مصوبه شورای فرهنگ عمومی دربارة نام­گذاری سال ۱۳۹۰ به نام جهاد اقتصادی
(مصوب جلسه  545 مورخ  16/1/1390 شورای فرهنگ عمومی)
 
 مقدمه:
    دهه کنونی انقلاب اسلامی به نام دهة عدالت و پیشرفت نام­گذاری شده است. این نام­گذاری نشان  دهنده ضرورت تطبیق الگوی اسلامی پیشرفت با شرایط و ویژگی­های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران است. الگوی پیشرفت درون­زاست و اجرای آن نیازمند عزم و اراده ملی مسؤولان دستگاه­های دولتی و غیردولتی و تکیه بر قابلیت­ها و توانایی­های داخلی است. سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت، سال جهاد اقتصادی، نامیده شد: مقام معظم رهبری در این باره فرموده­اند: «این نام­گذاری معنایش این است که ملت ایران در این برهه از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه­ اقتصادی است»، «جهاد اقتصادی، صرفاً تلاش اقتصادی نیست. جهاد یک بار معنایی ویژه­ا ی دارد. هر تلاشی را نمی­ شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویارویی با دشمن مفروض است. در ادبیات امروز، معادل برای جهاد می­ شود مبارزه. جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی».
جهاد اقتصادی شامل الزاماتی است که عبارتند از: روحیه جهادی، استحکام معنویت و روح ایمان، مبتلا نشدن به مسایل حاشیه­ ای و حفظ اتحاد و انسجام اسلامی.
گرچه موضوعاتی همچون تحول نظام اداری، تحول آموزش و پرورش، جایگاه علوم انسانی در دانشگاه­ها، مسایل مربوط به فرهنگ عمومی، مسائل مربوط به اخلاق جامعه نیز امور مهمی هستند؛ اما «امروز در این برهه از زمان، مسأله اقتصادی از همه مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد.»
شورای فرهنگ عمومی در راستای کمک به تحقق شعار جهاد اقتصادی مواد ذیل را به تصویب می­ رساند:
ماده ۱: کلیه دستگاه­های عضو شورای فرهنگ عمومی موظف­ اند در راستای تحقق جهاد اقتصادی برنامه­ های خود را در سه سطح الف) داخلی سازمان متبوع ، ب) برنامه­ های سازمان متبوع در تعامل با سایر نهادهای فرهنگی  و ج) تسهیلات فرهنگی نهادهای اقتصادی را تدوین و تا پایان اردیبهشت ماه یک نسخه از آن را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
ـ به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه­ های دستگاه­ های فرهنگی مؤثر در فرهنگ سازی در جهت تحقق جهاد اقتصادی، برنامه­ های دستگاه­های مذکور در شورای فرهنگ عمومی طرح و بررسی خواهد شد.
ماده ۲: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی لازم است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، انتظارات و مطالبات فرهنگی دستگاه­ها و نهادهای اقتصادی کشور را جهت تحقق شعار جهاد اقتصادی دریافت و پس از تنظیم جهت بررسی و تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.
ماده ۳: دستگاه­های فرهنگی موظف­ اند گزارش فعالیت­های خود را براساس برنامه ارائه شده، هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارائه دهند.
ماده ۴: کلیه شورای فرهنگ عمومی استان­ها و شهرستان­ها موظف­ اند موضوع «جهاد اقتصادی» را در دستور اولین جلسه خود قرار داده و برنامه­ های شورای فرهنگ عمومی جهت تحقق نام­گذاری سال ۱۳۹۰ را تنظیم و یک نسخه را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه نماید.
ماده ۵:کلیه شورای فرهنگ عمومی استان­ها موظف­اند در هر شش ماه براساس برنامه­ های پیش­ بینی شده، گزارش عملکرد خود را جمع­بندی و به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال نمایند.
ماده ۶:شورای فرهنگ عمومی گزارش­های دریافتی­ از دستگاه­های عضو شورا و استان­ها را تجمیع و در انتهای سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد کرد.
ماده ۷:این مصوبه شامل یک مقدمه و ۷ ماده و در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.