آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1397نامگذاری روزها و مناسبت ها برای درج در تقویم سال 1398 هجری شمسی

نامگذاری روزها و مناسبت ها برای درج در تقویم سال 1398 هجری شمسی

 

نامگذاری روزها و مناسبت ها برای درج در تقویم سال 1398 هجری شمسی

(مصوب جلسات 704 مورخ 97/3/29، 705 مورخ 97/4/12 و 706 مورخ 97/4/26 شورای فرهنگ عمومی)

در جلسه 704 مورخ 97/3/29، 705مورخ 97/4/12 و 706 مورخ 97/4/26 شورای فرهنگ عمومی ، موضوع نامگذاری روزها و مناسبت ها برای درج در تقویم سال 1398 هجری شمسی مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید:

1 – سالروز شهادت امیر سپهبد قرنی – 3 اردیبهشت – درج در متن تقویم

2 – روز صیانت از بیت المال – 10 اردیبهشت – درج در متن تقویم

3 – روز بزرگداشت شیخ بهایی – روز معماری – 3 اردیبهشت – درج در متن تقویم

4 – روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم – 18 مرداد – درج در متن تقویم

5 – تصویب انتقال روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) از ضمیمه به متن تقویم – 8 مرداد

6 – تصویب تغییر عنوان وفات حضرت زینب (س) به ارتحال حضرت زینب (س) – 15 رجب

 

* این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و برای درج در تقویم می بایست به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.