آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1395تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی

 

مصوبه «تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال 1396 هجری شمسی»

 

 که در جلسه 783 مورخ 1395/6/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1395/4/14 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود.

الف) مناسبت های زیر برای درج در متن تقویم تعیین می شود:

1 - روز هنرهای نمایشی (7 فروردین)

2 -  روز ایمنی حمل و نقل (7 اردیبهشت)

3 - روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی (25 اردیبهشت)

4 - روز اهدای عضو، اهدای زندگی (31 اردیبهشت)

5 - روز گفت و گو و تعامل سازنده با جهان (23 تیر)

6 - روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی (22 مرداد)

7 -  روز روستا و عشایر (15 مهر)

8 - روز بزرگداشت نظامی گنجوی (21 اسفند)

 ب مناسبت های زیر برای درج در ضمیمه تقویم تعیین می شود:

1 – قیام مردم گرگان (1357 هجری شمسی ) 5 آذر

2 – روز بزرگداشت خواجوی کرمانی (17 دی)

 

 

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی