آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1393بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره گسترش فرهنگ حجاب و عفاف

 

بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره گسترش فرهنگ حجاب و عفاف

«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی می‌باشد که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می رسد.

فرهنگ «عفاف» نیز ریشه در تاریخ گذشته تمدن دارد به نحوی که کتیبه‌ها و نقش‌های باقی مانده از هزاران سال پیش گواهی می‌دهد که نیاکان پارسای این سرزمین پایبند به حفظ ارزش فطری و والای پاکدامنی بوده‌اند و گرچه در آثار مردمان هم عصرشان برهنگی دیده می شود اما تمدن ایرانی در ترکیب خلاقانه ای از آراستگی و پوشش مناسب از خود آثار جاودان تاریخی بر جا گذاشته است.

پوشش مناسب نقوش تاریخی ، نه به این معنا است که گذشتگان، با نگاه ظاهرگرایانه به پوشش بدن اکتفا کرده بودند بلکه نمادی است که خبر از وجود لایه های حجاب و حیا در روابط اجتماعی، گفتار و رفتار ، نگاه و حتی فکر و خیال هنرمندانه می دهد.

نمادین بودن پوشش زنان یکبار دیگر در انقلاب اسلامی ایران نیز مجال بروز و ظهور جهانی پیدا کرد و زنان و مادران با چادری که برای نماز طراحی شده بود از خانه بیرون آمدند و در صحنه اجتماعی با تظاهرات و مطالبات اجتماعی نقش جدیدی ایفا کردند. در عصر رسانه ها زن مسلمان چادر را رسانه پرقدرت شخصی خود ساخت و به عمل صامت بیان کرد که او با تکیه بر باور دینی خود برای خود نقش اجتماعی نیز قائل است.

خوشبختانه فضای سالم ارتباطات انسانی در جامعه پس از انقلاب اسلامی این اعتماد و امکان را برای زنان جامعه ایجاد کرد که به تدریج مسؤولیت های بیشتری را در تمشیت امور خود و جامعه بر عهده گیرند و در مقاطع حساسی چون دوران دفاع مقدس نقش بی بدیل خود را در همراهی و پشتیبانی از رزمندگان اسلام اثبات کردند.

امروز از بین همه ارزش های اجتماعی، سنت ها و آداب و رسوم و میراث فرهنگی غیرمادی و معنوی که از پدران و مادران و نیاکان به ما رسیده است «حجاب» در مفهومی متعالی، آرمانی، ارزشمند و ارزش آفرین در زندگی خانوادگی، اجتماعی و دینی ما بروز یافته است و هنر امروز ایرانیان مسلمان آنست که بر آراستگی مفهوم زیبا و دلپذیر حجاب بیفزایند آنچنان که فرزندان و دختران ما به پیروی از رفتار و عملکرد درست پدران و مادرانشان به داشتن چنین پوششی افتخار کنند.

لعل را به قیمت خزف فروختن است که این میراث فرهنگی با ارزش را در آشفته بازار تسویه حساب های سیاسی به میدان منازعات گروهی و جناحی بکشیم و با روش های غیر موجه، اظهارات تند و غیرکارشناسی یا دخالت های نابجا چوب حراج بر این میراث بزنیم و بر آن نمط قرآن بخوانیم که رونق مسلمانی را ببریم.

نهاد پاک و قدرتمند خانواده و دین باوران و دین مداران جامعه امروز نیز به درستی وظایف خود را انجام می دهند و متعهدانه و دلسوزانه هر جا که ضرورت اقتضاء کند نقش خود را در انتقال حکیمانه این میراث به نسل بعد ایفا می کنند.

البته دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور هم وظیفه دارند که در حفظ و مراقبت از مرزهای ایمان و باور دینی مردم کوتاهی نکنند. خوشبختانه وظایف و مسؤولیت های کلیه دستگاه های قانونگذار و اجرایی در مصوبه جلسه 427 شورای فرهنگ عمومی ذیل عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بیان و ابلاغ شده است و همه دستگاه ها و نهادها به صورت مستمر و هدفمند در انجام آن مشارکت داشته و به صورت منسجم و هماهنگ به پیش ببرند تا حداقل شرایط مساعد اجتماعی برای حفظ اهمیت این ارزش معنوی و فرهنگی و درونی و نهادینه شدن آن فرا هم آید.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور