آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در رابطه با انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا

 

بیانیه شورای فرهنگ عمومی کشور در رابطه با انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا

 

یک بار دیگر ایران اسلامی و مردم انقلابی آن در تدارک خلق حماسه ای چشمگیر قرار دارند. در این موقعیت حساس دشمنان در کمین نشسته درصدد استفادهاز هر موقعیت و فرصت و حادثه ای همچون حضور، یا عدم حضور این و آن، تأیید صلاحیت­ها، قانون مداری یا مصلحت سنجی مجریان انتخابات، سخنان و اطلاعیه­های این گروه و آن گروه مردمی و ضربه زدن به ایران و انقلابند و امت همیشه بیدار، آرام، متین، در صحنه،کاوشگر، زمان شناس و تیزهوش، فضای انتخابات را به گرمی می کشانند و مثل همیشه به موقع پاسخ شبهه پراکنی ها، تلقینات و وسوسه های دشمنان را با حضور چشمگیر و آگاهانه خود در 24 خرداد ماه نشان خواهند داد و گرد یأس و ناامیدی از ایجاد تفرقه و بی مسئولیتی را بر جبهه دشمن خواهند افشاند.

آری بیش از سه دهه از رویارویی ایران اسلامی با دشمنان زیاده خواه طماع می گرذد که این رزم هر روز به شکلی ظهور یافته است به قالب هایی همچون نبرد نظامی، نبردسیاسی، نبرد اقتصادی و امروزه دشمنان این مرز و بوم همه توان خود را در جنگ اقتصادی تجمیع کرده و با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک قصد رخنه در صفوف به هم فشرده ما دارند. بدیهی است هر جنگی برای طرفین هزینه هایی در بردارد و دشمن در جنگ روانی سعی بر بزرگنمایی هزینه ها و شکستن روحیه سلحشوری و استقامت ایران دارد . فروریختن ابهت پوشالی ابر قدرت ها، بیداری اسلامی در منطقه به حاکمیت رسیدن مردم در بعضی از کشورها و بریده شدن زنجیرهای اسارت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بخشی از محصولات این نبرد برای دشمنان ایران است و برای ما در کنار هزینه ها، پیشرفت روزازون و ارتقای موقعیت و نقش در معادلات گوناگون جهانی و رشد گرایش و بینش و کنش اجتماعی از این جمله اند. امروزه هیچ مسأله منطقه ایی بی حضور ایران قابل حل نیست و ایران سرفراز در بیشتر معادلات جهانی تأثیرگذار است.

به انتخابات پیش رو باز می گردیم، طبیعت مبارزات انتخاباتی توجه به نقاط ضعف و بزرگنمایی آنها و نکته گیری و احیاناً تخریب رقبا است. در حالی که عقلانیت دینی و انقلابی حک می کند که اخلاق اسلامی، انصاف و توجه به قوت ها در کنار عف ها، همچنین سوء استفاده های حتمی و احتمالیدشمنان نیز در نظر گرفته شود. بنابراین می بایست سخنان و اطلاعه های نامزدهای محترم و هواداران پرشور آنها به گونه ای تنظیم شود که در عین ایجا فضای پرشور انتخاباتی، بر عزت ملی، نشاط اجتماعی و استحکام اراده آهنین مردم برای عبور از پیچ حساس موجود و قطع امید دشمنان بیفزاید.

هم چنین بجاست رسانه ملی که نقشی بی بدیل در ایجاد این حماسه بر دوش دارد برای تنویر افکار عمومی با دعوت از اندیشمندان و مسئولین به پاسخ شبهات و مشکلات طرح شده و سیاه نمایی های احتمالی نیز بپردازد که این عمل هم به شور رقابت ها و هم شفافیت فضای گفتمانی خواهد افزود. آرزومند سرافرازی روز افزون ایران اسلامی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی