آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392ممنوعیت ورود عروسک های انسان نما (روکسی) به کشور

 

ممنوعیت ورود عروسکهای انسان نما (روکسی) به کشور

مصوب جلسه 596 مورخ 1392/2/24 شورای فرهنگ عمومی

 

 در جلسه 596 مورخ 1392/2/24 شورای فرهنگ عمومی موضوع ساخت عروسکهای انسان نما، با خصوصیات ظاهری بدن انسان، توسط کشور چین مطرح شد.

این عروسک های هوشمند، که «روکسی» نام دارند، توسط شرکت چینی تروکمپانیون تولید می شود و دارای ابعاد و مشخصات ظاهری انسان هستند، همچنین از قابلیت هایی مانند : تحرک، سخن گفتن و شناسایی فرد برخوردارند. این عروسک قادر است ، نسبت به برخی رفتارهای مختلف از خود عکس العمل نشان دهد و شبیه یک انسان عمل کند.

این عروسک ها با هدف نابودی کانون خانواده ، به برخی کشورها وارد شده است. شورای فرهنگ عومی به منظور جلوگیری از ورود این نوع وسایل لهو و لعب به کشور، که منجر به فروپاشی نظام خانواده، زیر سؤال بردن شأن والای انسانیت و ترویج فرهنگ منحط غربی در کشور اسلامی مان خواهد شد ؛ «ورود عروسک های انسان نما به کشور را ممنوع کرد» .

سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی