آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392درخواست عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، استان ها و شهرستان ها

 

درخواست عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، استان ها و شهرستان ها

مصوب جلسه 599 مورخ 1392/4/4 شورای فرهنگ عمومی

 

در جلسه 599 مورخ 1392/4/4 شورای فرهنگ عمومی موضوع «درخواست عضویت برخی دستگاه ها و نهادها در شورای فرهنگ عمومی کشور، استان ها و شهرستان ها » مطرح شد و موارد ذیل به تصویب رسید :

1 عضویت یکی از شخصیت های خواهر حوزه های علمیه خواهران در شورای فرهنگ عمومی کشور با معرفی مدیر حوزه های علمیه خواهران- عضویت بالترین مقام مسوول حوزه های علمیه خواهران استان در شورای فرهنگ عمومی استان- عضویت یکی از شخصیت های خواهر حوزه های علمیه خواهران شهرستان در شورای فرهنگ عمومی شهرستان با معرفی بالاترین مقام مسوول حوزه های مزبور در استان

2 – عضویت دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حوزه های مزبور در استان

3 – عضویت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی مراکز استان ها

4 – عضویت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی مراکز استان ها و روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها

5 – عضویت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی در شورای فرهنگ عمومی مراکز استان ها و روسای اداره های تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها

6 – عضویت دبیر هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز استان و رییس واحد  دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان در شورای فرهنگ عمومی مراکز استانها و شهرستانها

7 – عضویت مسوول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد در شورای فرهنگ عمومی مراکز استان ها

 


سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی