آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392تغییر نام فرودگاه بین المللی لارستان به نام فرودگاه بین المللی آیت اللهی لارستان

 

تغییر نام فرودگاه بین المللی لارستان به نام فرودگاه بین المللی آیت اللهی لارستان

مصوبه جلسه 603 مورخ 1392/5/29  شورای فرهنگ عمومی

 

بنا به پیشنهاد شورای اسلامی شهرستان لارستان و موافقت رییس سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه شماره 45056 مورخ 1391/8/9 به مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور و درخواست اداره کل فرودگاه لارستان و نماینده محترم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی از شورای فرهنگ عمومی طی نامه 5571318 مورخ 92/2/17 ، موضوع تغییر نام فرودگاه بین المللی شهرستان لارستان به نام فرودگاه بین المللی آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی لارستان، در جلسه 603 مورخ 1392/5/29 شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به اتفاق آرا با عنوان «فرودگاه بین المللی آیت اللهی لارستان» به تصویب رسید

.

علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی