آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1392احیای مناسبت 21 فروردین با عنوان «سالروز افتتاح حساب شماره 100

 

احیای مناسبت 21 فروردین با عنوان «سالروز افتتاح حساب شماره 100

به فرمان حضرت امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هجری شمسی)

مصوب جلسه 614 مورخ 1392/11/29شورای فرهنگ عمومی

 

در ششصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1392/11/29 شورای فرهنگ عمومی، به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روز 21 فروردین به عنوان «سالروز افتتاح حساب شماره 100 به فرمان حضرت امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی )1385 هجری شمسی ) که در سال 1389 از تقویم رسمی کشور حذف شده بود، برای ثبت در متن تقویم به تصویب رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی