آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی

ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی

ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی

(مصوب جلسه 575 مورخ 91/4/6 شورای فرهنگ عمومی)

 شورای فرهنگ عمومی به استناد سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی و در راستای مصوبه «بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» مصوب جلسه 571 مورخ 91/2/12 شورای فرهنگ عمومی ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی را در محیط عمومی به این شرح ، تصویب کرد :

ماده واحده - به منظور گسترش و ترویج فرهنگ گردشگری داخلی و کمک به زیرساخت های گردشگری به مناسبت حرکت در راستای تحقق اهداف شعار سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، تبلیغ سفر به کشورهای خارجی از طریق تبلیغات محیطی (آگهی نماهای خیابانی و ... ) ممنوع است.

تبصره : تبلیغ سفر به حج و مزار امامان معصوم علیه السلام مشمول این ماده نیست.

 

 سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی