آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید

اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید

اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید

مصوب جلسه 576 مورخ 1391/4/20 شورای فرهنگ عمومی

 

در جلسه 576 مورخ 20/4/1391 شورای فرهنگ عمومی موضوع «اصلاح بندهایی از سند نهضت مطالعه مفید» (مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطرح شد و اصلاحات این سند به شرح ذیل به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید:

ماده7 ریاست و دبیرخانه کمیته:

ریاست کمیته به عهده دبیر کل نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور و دبیرخانه کمیته در آن نهاد مستقر خواهد بود.

ماده9 کمیته­ های استانی:

به منظور تحقق مفاد طرح «نهضت مطالعه مفید» در سراسر کشور، کمیته­ هایی با حضور مدیران کل و رؤسای ادارات همطراز در ماده 6 در استان­ها و شهرستان­های کشور تشکیل می­ گردد. ریاست این کمیته­ ها در استان به عهدة رؤسای انجمن کتابخانه­ های عمومی استان «استاندار» و در شهرستان «فرماندار» و دبیر کمیته در استان و شهرستان به ترتیب مدیرکل و مدیر نهاد کتابخانه­ های عمومی و دبیرخانه آن نیز در نهاد کتابخانه­ های عمومی هر استان و شهرستان مستقر می­ گردد.

ماده6 معرفی و اعضای کمیته: (اضافه شدن 2 دستگاه به اعضای قبلی)

1ـ دانشگاه آزاد اسلامی

2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

 

این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.