آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391بیانیه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشوردر محکومیت کشتار مسلمانان میانمار

بیانیه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشوردر محکومیت کشتار مسلمانان میانمار

بیانیه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشوردر محکومیت کشتار مسلمانان میانمار

مصوب جلسه 577 مورخ 91/5/3 شورای فرهنگ عمومی


 فاجعه اسف بار قتل عام گسترده و نسل­ کشی مسلمانان مظلوم و ستم­دیده میانمار که با پشتیبانی استکبار جهانی و در جهت استمرار سیاست ننگین اسلام ستیزی غرب صورت می­ گیرد، هر انسان آزاده ­خواهی را به قیام علیه مدعیان دروغین حقوق بشر فرا می­ خواند و تأسف بارتر، سکوت نهادهای بین­ المللی است که فرصت را برای تداوم یکی از خشونت­ بارترین فرازهای تاریخ معاصر فراهم ساخته است.

شورای فرهنگ عمومی کشور با محکوم کردن این نسل­ کشی بی رحمانه و اعلام همبستگی با مسلمانان میانمار از مجامع بین­ المللی و نهادهای حقوق بشری و کشورهای اسلامی انتظار دارد در اسرع وقت ضمن اندیشیدن تدبیری اساسی برای توقف فوری کشتار و نسل­ کشی مسلمانان بی­ پناه در میانمار، نسبت به محاکمه و مجازات عوامل و حامیان این جنایات هولناک اقدام کنند.

  دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی