آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388ماده واحده «تعیین مناسبت های جدید تقویم سال ۱۳۸۹ هجری شمسی»

ماده واحده «تعیین مناسبت های جدید تقویم سال ۱۳۸۹ هجری شمسی»

 
ماده واحده «تعیین مناسبت های جدید تقویم سال ۱۳۸۹ هجری شمسی»
مصوب جلسه ۶۴۸ مورخ 88/6/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۴۸ مورخ 88/6/24 ، بنا به مصوبه مورخ 88/5/6 شورای فرهنگ عمومی، ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید تقویم سال ۱۳۸۹ هجری شمسی» را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده واحده - مناسبت های جدید ذیل، برای درج در متن تقویم سال ۱۳۸۹ هجری- شمسی تعیین می شوند:
۱-روز فناوری فضایی - ۱۴ بهمن (روز پرتاب ماهواره ملی امید به فضا)
۲- روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) - ۶ ذیقعده
۳- شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا - ۳۰ خرداد (عاشورای ۱۳۷۳ شمسی)
۴ - تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه - ۱۵ رجب
۵- سالروز شهادت سید علی اندرزگو - ۲ شهریور (۱۹ رمضان ۱۳۵۷)

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی