آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388«سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»

 

مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»

مصوب جلسه 198 مورخ 1388/11/27 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 198 مورخ 88/11/27 براساس تفویض جلسه 638 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی را به شرح ذیل تصویب نمود:

مقدمه
به منظور ساماندهی و بهینه سازی جریان اطلاع رسانی، حفظ و تقویت ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه پل ها، ایستگاه ها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو، تابلو سردر مغازه ها و اماکن تجاری و مانند آن ) و نیز سازمانده یاجرایی آن را به شرح زیر تصویب می نماید:

الف سیاست ها :

1 – تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ؛ اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوه ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد.

2 – تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد

3 – تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود

4 – تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه گردد

5 – در فضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بارگانی بر تبلیغات فرهنگی غالب باشد

6 – بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برون شهری باید به تبلیغات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد

7 – تبلیغات در فضاهای عمومی نباید منظر شهری، چشم اندازهای طبیعی، زیبایی های زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الشعاع قرار دهد

ب ضوابط :

1 – در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه کننده و غیرقابل اثبات پرهیز گردد

2 – تبلیغات باید به خط و نشانه ها و زبان فارسی باشد

تبصره 1 : نوشت واژه های فارسی با املای ناردست مجاز نیست

تبصره 2 : استفاده از علائم صنعتی و علائم و نام های کالای ساخت خارج در تبلیغات در صورتی بلامانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد

3 – تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیرمجاز را ترویج نماید

4 – تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ؛ نباید خدمات و یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد

5 – استفاده از جذابیت های جنیسی در تبلیغات ممنوع است .

6 – استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات ممنوع است

7 – تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریض به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیات درست کالا باشد

8 – تبلیغات نباید باعث ناهنجاری صوتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی گردد

9 – تبلیغات بازرگانی در محیط های آموزشی ، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان ممنوع می باشد .

10 – تبلیغات نوشتاری ، تصویری و تجسمی با ابعاد و اندازه غیرمتعارف ممنوع است

11 – تبلیغات نباید به گونه ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای مورد نظر هستند .

ج سازماندهی و نظارت

به منظور نظارت دائمی بر حسن اجرای سیاست ها و ضوابط موضوع این مصوبه و همچنین تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات نحوه تشکیل و ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های استانی، کارگروهی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد :

1-     دبیر شورای فرهنگ عمومی (رییس کار گروه

2-      مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3-      مدیرکل ذیربط وزارت بارگانی

4-      نماینده سازمان تبلیغات اسلامی

5-      نماینده سازمان صدا و سیما

6-      نماینده نیروی انتظامی

7-      نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

8-     رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران

9-     ریس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

10-  رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیس شهری شورای اسلامی شهر تهران

11-  دو صاحبنظر در حوزه تبلیغات و ارتباطات (ترجیحاً عضو هیأت علمی) به انتخاب شورای فرهنگ عمومی

12-   نماینده وزارت راه و ترابری

13-   نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی

14-  نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

15-   نماینده مؤسسات و شرکت های تبلیغاتی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره 1 : در مواردی که موضوعی مرتبط و متناسب با مأموریت های سایر دستگاه ها در دست بررسی می باشد به تشخیص کارگروه، نماینده دستگاه ذی ربط با حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می شود

تبصره 2 : کار گروه فوق آیین نامه های پیشنهادی خود را برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارایه می نماید و شورای فرهنگ عمومی موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، دستور العمل های اجرایی مورد نیاز را تصویب و ابلاغ نماید .

د نظارت و پیگیری

شورای فرهنگ عمومی موظف است ضمن تنظیم ساز و کار نظارت بر اجرای این ضوابط و دستور العمل های اجرایی آن ، سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید .

این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش بنا به تفویض جلسه 638 شورای عالی فرهنگی در جلسه 198 مورخ 27/11/88 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید .

 

محموداحمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی