آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان

 

 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان

(مصوب جلسه 510 مورخ 88/5/20 شورای فرهنگ عمومی کشور)

 

مقدمه:

  در راستای‌ اجرای مادة 5 آیین‌نامه شورای فرهنگ‌‌ عمومی استان مصوب جلسه581 مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان به این شرح است:

ماده 1:

  به منظور ارتقای فرهنگ عمومی و اطلاع‌ از چگونگی آن و نظارت، هماهنگی و پی­گیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی، شورای فرهنگ عمومی شهرستان زیر نظر شورای فرهنگ عمومی استان تشکیل می‌شود.

ماده 2:

وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان:

 الف ـ بررسی معضلات و ویژگی‌های فرهنگی که درجامعه شهری و روستایی آن محل وجود دارد، و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع این معضلات و انعکاس آن به شورای فرهنگ عمومی استان

  ب ـ تلاش برای حذف سنت‌های غلط و تشویق مردم به حفظ و تقویت ارزش‌های دینی، انقلاب اسلامی و فرهنگی شهرستان

  ج ـ ارایه‌گزارش سالانه از وضع فرهنگ‌عمومی شهرستان و ایجاد زمینه همکاری با سایرشهرستان‌ها برای فعالیت در جهت ارتقای فرهنگ عمومی استان 

  د ـ  برنامه ­ریزی در جهت هماهنگی و همسو کردن دستگاه‌ها، نهادها، مراکز و مؤسسات دولتی و غیردولتی در شهرستان برای فعالیت در زمینه مسایل فرهنگی

 هـ ـ برنامه‌ریزی در جهت اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در شورای فرهنگ‌عمومی شهرستان، از طریق الزام مدیران دستگاه‌ها و نهادها 

 و ـ اتخاذ تصمیم در خصوص شیوه‌های نظارتی، تشویقی وترویجی درشهرستان به ­منظور الگوسازی، اعتلا و شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف

زـ بررسی زمینه‌ها و یا آثار فرهنگی مترتّب بر سیاست‌ها و اجرای طرح و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی در شهرستان به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آن‌ها با اصول سیاست فرهنگی  و سیاست‌ها و ارزش‌های فرهنگی کشورواستان و ابلاغ نتیجه به دستگاه‌های اجرایی شهرستان

 ح ـ طرح و بررسی‌‌سیاست‌های فرهنگی ابلاغی‌ از مرکز استان‌ و کشور، اظهارنظر نسبت به موضوعات مطرح شده و تهیه گزارش‌های مورد نیاز استان برای اصلاح فرهنگ عمومی در شهرستان‌ها و پی‌گیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح شهرستان

ماده 3:

ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان:

1ـ امام جمعه شهرستان (رییس شورا)

2ـ فرماندار (نایب رییس شورا)

3ـ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (دبیر شورا)

4ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان

5ـ نماینده‌ مجلس‌شورای اسلامی‌شهرستان ودرصورت تعدد نمایندگان به انتخاب مجمع آن‌ نمایندگان

6ـ رییس دانشگاه شهرستان و در صورت تعدد مراکز علمی و دانشگاهی به انتخاب شورای فرهنگ عمومی استان

7ـ رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان

8ـ رییس اداره اطلاعات شهرستان

9ـ رییس اداره تربیت بدنی شهرستان

10ـ یک نفر ازارباب جراید شهرستان به پیشنهاد رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و تایید شورای فرهنگ عمومی شهرستان

11ـ سه نفراز شخصیت‌های معتبر فرهنگی و هنری شهرستان(حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد امام جمعه شهرستان و تصویب شورای فرهنگ عمومی شهرستان

12ـ رییس اداره­ کتابخانه­ های شهرستان

13- فرمانده سپاه شهرستان

14ـ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

15ـ شهردار شهر مرکز شهرستان

16ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان

17ـ رییس دادگستری شهرستان

18 - یکی از ائمه جماعات شهرستان با معرفی رییس شورا و تأیید شورای فرهنگ عمومی شهرستان

19 - رییس نمایندگی سازمان صداوسیما در شهرستان

تبصره 1: مدت عضویت اعضای حقیقی مندرج دربندهای10 و11 و 18 دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2: احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان توسط رییس شورای فرهنگ عمومی استان صادر خواهد شد.

تبصره3: ‌شورای فرهنگ عمومی شهرستان می‌تواند در موارد ضروری افراد دیگری را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسی به شورا دعوت نماید. (بدون حق رأی)

ماده 4 :

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملزم است، گزارش جلسات شورا را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان منعکس نماید.

ماده 5 :

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تشکیل می‌شود و یک نفر کارشناس پی‌گیری امور دبیرخانه و هماهنگی‌های لازم با اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان و همچنین دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان را بر عهده خواهد داشت.

ماده 6 :

 دبیرخانه شواری فرهنگ عمومی شهرستان می‌تواند متناسب با وظایف شورا و یا حسب مورد، برای تشکیل کارگروه‌های کارشناسی اقدام نماید.

ماده 7 :

 شورای فرهنگ عمومی شهرستان، می‌تواند در هر یک از شهرها و بخش‌های تابعه در صورت حضور امام جمعه با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی استان و اطلاع دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی تشکیل دهد.

تبصره 1: شهرهایی که بخشدار ندارند، بخشدار مرکز بخش در جلسات شرکت خواهد کرد.

ماده 8:

وظایف شورای فرهنگ عمومی شهر و یا بخش به استناد وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان و متناسب با شرایط و امکانات شهر و یا بخش به شرح ذیل می ­باشد:

الف‌ـ طرح و بررسی وضع‌ فرهنگ‌ عمومی شهر و یا بخش و روستاهای تحت پوشش براساس شاخص‌های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور

 ب ـ شناسایی، سنجش استعدادها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی شهر و یا بخش

 ج ـ تلاش ‌د‌رجهت ایجاد همکاری، هماهنگی‌ و همسویی بین دستگاه‌های دولتی‌ و غیردولتی و مجریان فرهنگی شهر و بخش در زمینه ساماندهی برنامه‌های فرهنگی شهر و یا بخش

 د ـ اتخاذ تصمیم درخصوص شیوه‌های نظارتی، تشویقی و ترویجی در شهر یا بخش به منظور الگوسازی، اعتلا و شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف

هـ ـ ارایه گزارش سالانه از وضع فرهنگ عمومی شهر و بخش و ایجاد زمینه همکاری با سایر شهرها و بخش­ ها برای فعالیت در جهت ارتقای فرهنگ عمومی منطقه

و ـ برنامه ­ریزی در جهت هماهنگی و همسو کردن دستگاه ­ها، نهادها، مراکز و مؤسسات دولتی و غیردولتی در شهر و بخش برای فعالیت در زمینه مسایل فرهنگی

ز ـ برنامه­ ریزی در جهت اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در شورای فرهنگ عمومی شهر و بخش­، از طریق ملزم کردن مدیران دستگاه­ ها و نهادهای شهر و بخش

 ماده 9:

ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی شهر و یا بخش:

1ـ امام جمعه شهر و یا بخش (رییس شورا)

2ـ بخشدار (نایب رییس)

3ـ سه نفر از مسؤولین و شخصیت‌های فرهنگی و هنری شهر و یا بخش به پیشنهاد امام جمعه و تصویب شورای فرهنگ عمومی شهرستان

4ـ مسؤولین و شخصیت‌های متناظر با ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان

تبصره 1: در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر و یا بخش، یک نفر از اعضا به عنوان دبیر انتخاب خواهد شد.

تبصره 2: احکام اعضای شورای فرهنگ‌عمومی‌ شهر و بخش توسط رییس شورای فرهنگ عمومی استان صادر خواهدشد.

.ماده 10:

  این آیین‌نامه در یک مقدمه و 10 ماده و 6 تبصره درجلسه510 مورخ 88/5/20 شورای‌ فرهنگ ‌عمومی به تصویب رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه435 مـورخ 85/3/2 می‌باشد.  

 

 

سیدمحمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی

 .

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماده واحده «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان»

مصوب جلسه 657 مورخ 88/11/13 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 657 مورخ 88/11/13 براساس مصوبه 88/9/17 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان را به شرح ذیل تصویب نمود:

«ماده واحده - یکی ازا عضای واجد شرایط و صلاحیت فرهنگی شورای اسلامی شهرستان به انتخاب آن شورا و با حق رأی، در ترکیب شورای فرهنگ عمومی آن شهرستان عضویت می یابد.»

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی