آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388«توسعه زیرساخت­های لازم به منظور حضور کاروان­های راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور»

«توسعه زیرساخت­های لازم به منظور حضور کاروان­های راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور»

 
توسعه زیرساخت های لازم به منظور حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور
(مصوب جلسه ۵۰۱ مورخ 88/1/18 شورای فرهنگ عمومی)
 
در جلسه ۵۰۱ مورخ 88/1/18 شورای فرهنگ عمومی، با توجه به اعلام آمادگی وزارت کشور، مقرر گردید که این وزارتخانه از طریق توسعه زیرساخت­های لازم، ساختن معابر و آماده کردن اماکن یادمانی در مناطق عملیاتی غرب کشور، امکان حضور و فعالیت فرهنگی کاروان­های راهیان نور در این مناطق را فراهم نماید.
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی