آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1389 - 1388

دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1389 - 1388

 
 

 

دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 89 ـ 1388
(مصوب جلسه 514 مورخ 88/7/14 شورای فرهنگ عمومی)
 
در پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ 88/7/14 شورای فرهنگ عمومی، دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 89 ـ 1388 مطرح گردید.
پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات دستورجلسات، دو موضوع «الگوی خانواده ایرانی و اسلامی» و «تقویت نهاد خانواده و کاهش طلاق» با هم ادغام گردید. همچنین موضوع «اصلاح فرهنگ مصرف، قناعت و صرفه­جویی و کاهش اسراف»، با توجه به این که دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به بررسی آن پرداخته و پس از تصویب شورای فرهنگ عمومی، برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است؛ از فهرست دستور جلسات حذف گردید. برهمین اساس، 13 موضوع به عنوان دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 89 ـ 1388 به شرح ذیل به تصویب رسید:

 

 

دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 89 ـ 1388
ردیف
موضوع
متولی
1
الگوی خانواده ایرانی و اسلامی و تقویت نهاد خانواده و کاهش طلاق
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
2
گسترش اخلاق در جامعه
سازمان تبلیغات اسلامی
3
خودباوری، اعتماد به نفس و تقویت امید به آینده
جهاد دانشگاهی
4
انضباط اجتماعی، کاهش قانون­گریزی و احترام به قانون (مرحله اول قوانین راهنمایی و رانندگی)
وزارت­کشورباهمکاری­ شهرداری تهران
5
ارتقای وجدان کاری، ابتکار و نوآوری
 وزارت آموزش و پرورش
6
بررسی رسانه­ ها، خصوصاً رسانه ملی برای سامان دادن به وضع فرهنگ عمومی
دبیرخانه شورا با همکاری اعضای شورا
7
ارتقاء فضایل اخلاقی، با تأکید بر صداقت و راستگویی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
8
تبدیل فرهنگ رایج اعتراض و طلبکاری به فرهنگ قدردانی و خدمتگذاری به مردم و انقلاب
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
9
ترویج شیوه زندگی اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
10
تقویت فرهنگ مسؤولیت پذیری (اهتمام به امور مسلمین)
پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
11
ساماندهی مناسک شادی در جامعه
شهرداری تهران
12
تقویت فرهنگ مطالعه مفید
نهاد کتابخانه­ های عمومی
13
سلامت اداری
جهاد دانشگاهی
  

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی