آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388اولویت ­بندی دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا

اولویت­بندی دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا

 

اولویت بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا

(مصوب جلسه ۵۰۵ شورای فرهنگ عمومی مورخ ۱۲/۳/۸۸)

 

در پانصد و پنجمین جلسه مورخ 88/3/12 شورای فرهنگ عمومی موضوع اولویت ­بندی دستورجلسات شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۳۸۸ مطرح گردید. پس از بحث وبررسی به اتفاق آراء ۱۵ اولویت با انتخاب اعضای شورای فرهنگ عمومی و محورهای پیشنهادی شورای تخصصی مهندسی فرهنگی به عنوان دستورجلسات سال ۱۳۸۸ شورای فرهنگ عمومی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

موضوع

۱

الگوی خانواده ایرانی و اسلامی

۲

اصلاح فرهنگ­ مصرف، قناعت­ وصرفه­ جویی­ وک اهش اسراف­

3

گسترش اخلاق در جامعه

۴

خودباوری، اعتماد به نفس و تقویت امید به آینده

۵

انضباط اجتماعی، کاهش قانون گریزی و احترام به قانون (مرحله اول قوانین راهنمایی و رانندگی)

۶

ارتقای وجدان کاری، ابتکار و نوآوری

۷

بررسی رسانه­ها، خصوصاً رسانه ملی برای سامان دادن به وضع فرهنگ عمومی

۸

ارتقاء فضائل اخلاقی، با تأکید بر صداقت و راستگویی

۹

تبدیل فرهنگ رایج اعتراض و طلبکاری به فرهنگ قدردانی و خدمت­گذاری به مردم و انقلاب

۱۰

ترویج شیوه زندگی اسلامی

۱۱

تقویت فرهنگ مسؤولیت ­پذیری (اهتمام به امور مسلمین)

۱۲

تقویت نهاد خانواده و کاهش طلاق

۱۳

ساماندهی مناسک شادی در جامعه

۱۴

تقویت فرهنگ مطالعه مفید

۱۵

سلامت اداری