آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388اصلاحیه ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان

 

 

اصلاحیه ماده 2 آیین ­نامه شورای فرهنگ عمومی استان

مصوب جلسه 510 مورخ 88/5/20 شورای فرهنگ عمومی

 

شورای فرهنگ عمومی در جلسه 510 مورخ 88/5/20 این شورا، اصلاحات ذیل را در ماده 2 ترکیب اعضاء در آیین­ نامه شورای فرهنگ عمومی استان، مصوب جلسه 581 مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رساند:

بند 10ـ «معاون برنامه ­ریزی استانداری» جایگزین رییس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی شود.

بند 13ـ «فرمانده سپاه استان» جایگزین فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان ­شود.

همچنین بندهای زیر به ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی استان در ماده 2 اضافه شود.

بند 23 ـ مدیرکل کتابخانه­ های عمومی استان

بند 24 ـ مسؤول دبیرخانه کانون­ های فرهنگی و هنری مساجد استان

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی