آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1387انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای نام‌گذاری اماکن

انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومي در شورای نام‌گذاری اماکن

 

 

انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای نام‌گذاری اماکن

مصوب جلسه 484 مورخ 11/4/87 شورای فرهنگ عمومی

 

 

    در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 87/4/11 شورای فرهنگ عمومی موضوع انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای نام‌گذاری اماکن مطرح شد. با توجه به ماده 2 بند «هـ» دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نام‌گذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی، مصوب جلسه 466 مورخ 20/6/86 شورای فرهنگ عمومی حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌ سلیمانی، صاحب نظر در حوزه دینی و فرهنگی به مدت 3 سال به عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای نام‌گذاری اماکن تعیین شدند.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی