آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1386اصول و سیاست‌های فرهنگی در برنامه پنجم توسعه

اصول و سیاست‌های فرهنگی در برنامه پنجم توسعه

مصوب جلسات 473 و 474 مورخ 11/10/86 و 25/10/86 شورای فرهنگ عمومی

 

 

مقدمه

    با توجه به آغاز تدوین برنامه پنجم و ضرورت تحول در نگاه راهبردی به فرهنگ در تحقق اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شورای فرهنگ عمومی اصول و سیاست‌های ذیل را جهت ارتقاء جایگاه فرهنگ در برنامه پنجم، براساس سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و به ویژه سند چشم انداز فرهنگ عمومی با هدف غائی تحقق کامل تعبد و تقرب الهی براساس آموزه‌های اسلامی تصویب و ارائه می‌کند.

 

 

الف : اصول کلان فرهنگی در برنامه پنجم

1 ـ تحقق مفاد چشم انداز فرهنگ عمومی در افق 1404 و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه به نحو قابل سنجش براساس شاخص‌های مصوب

2 ـ تغییر ساختار فعلی اقتصاد محور برنامه توسعه به ساختاری با محوریت فرهنگ

3 ـ افزایش و تنظیم هدفمندانه اعتبارات سهم بخش فرهنگ در بودجه‌ریزی کشور

ب : سیاست‌های فرهنگی در برنامه پنجم

1 ـ نشر فراگیر و عالمانه معارف قرآن و اهل بیت،‌تحقق حاکمیت احکام و ارزش‌های الهی در سطح جامعه و تأکید بر کاربست ادبیات اسلامی و انقلابی در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تبلیغات دینی.

2 ـ ترویج فضائل اخلاقی و رفتارهای پسندیده اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی و منویات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل به منظور طراحی و تحقق الگوی بومی توسعه

3 ـ تنظیم مناسبات اجتماعی، براساس ارزش‌های انقلاب اسلامی، منویات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت زمینه‌سازی تأسیس تمدن اسلامی

4ـ تأکید بر حفظ استقلال فرهنگی نظام اسلامی، تقویت هویت ملی، وحدت و وفاق اجتماعی و ارتقاء اعتماد به نفس فردی و ملی با اعمال سیاست‌های ایجابی و فعال فرهنگی در عرصه داخلی و خارجی مانند صیانت و ترویج خط و زبان فارسی،‌بازتولید فرهنگی ودایع تمدنی و مآثر تاریخی و ...

5 ـ تعمیق بصیرت سیاسی، دشمن شناسی و شناخت ابعاد گوناگون ترفندهای دشمنان انقلاب اسلامی خصوصاً ناتوی فرهنگی و ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی با تعمیق روحیه تدبر و نگاه نقادانه به تمدن مدرن

6 ـ احترام به علم و حقیقت، تکریم وتقویت عالمان و فرهیختگان، تعمیم و تعمیق روحیه کاوش، تحقیق، مشورت، کار گروهی و سعه صدر در مباحث علمی

7 ـ محوریت نهاد خانواده در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ ازدواج سالم و ساده

8 ـ ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت باتأکید بر خصلت راهبردی آن در مدیریت اجتماعی و ترویج هنرمندانه و توأم با ظرافت عرفان و معنویت ناب اسلامی در راستای دفع تهدید جریان‌های شبه معنوی

9 ـ محوریت مسجد در طراحی‌های جامع شهری و روستایی، معماری و شهرسازی با هدف اصلاح سیما و هندسه شهری

10 ـ ارتقاء جایگاه مسجد و اقامه نماز و حمایت از گسترش، تعمیق،‌ افزایش ظرفیت و ایجاد زیرساخت‌های حوزه‌های علمیه خواهران و برادران

11 ـ‌ تقویت و گسترش مرجعیت فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه، جهان اسلام و مستضعفین و مدیریت فعال و مؤثر در تعاملات و ارتباطات بین‌الملل با صدور الگوی تفکر دینی و انقلاب اسلامی و پیشگامانه جریان‌های فرهنگی

12 ـ گسترش روابط عینی و ذهنی مسلمانان جهان با ایران جهت تحقق امت واحده اسلامی

13 ـ بسترسازی فرهنگی برای مصرف کالای داخلی، افزایش تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات و فناوری با محوریت کیفیت و توجه به شاخص‌ها و مدارک بومی و ملی در تولیدات و خدمات اقتصادی

14 ـ غنی‌سازی اوقات فراغت و سامان‌دهی فرهنگ صرف زمان براساس نگاه اسلام بسترسازی و مدیریت فرهنگی اجرای اصل 44 قانون اساسی

15 ـ توسعه و ترویج هنر اسلامی و حمایت هدفمند از صنایع و فعالیت‌های فرهنگی بومی به ویژه ادبیات داستانی و قصه پردازی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

16 ـ محوریت آموزه عدالت فرهنگی در برنامه‌ریزی‌ها و رفع کامل فقر و ضعف علمی ـ فرهنگی از مناطق محروم کشور

17 ـ جایگزینی وترویج الگوهای بومی و اسلامی در ورزش و سیاستگذاری‌های حوزه تربیت بدنی

این اصول و سیاست‌ها در دو بخش و یک مقدمه در جلسات 473 و 474 مورخ 11/10/86 و 25/10/86 به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.

این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.