آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1386اولویت‌بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا

اولویت‌بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی براساس نظرات اعضا

مصوب جلسه 465 مورخ 6/6/86 شورای فرهنگ عمومی

 

در چهارصد و شصت و پنجمین جلسة مورخ 6/6/86 شورای فرهنگ عمومی موضوع اولویت‌بندی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی در سال 1386 مطرح گردید. پس از بحث و بررسی و تأکید بر این نکته که در تنظیم دستور جلسات عنوان نامگذاری سال مورد توجه قرار گیرد؛ دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی حول محور سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سال 1386 به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

 

 

ردیف

موضوع

متولی

امتیاز

1

وظایف شورای فرهنگ عمومی در قبال راهبرد اتحاد ملی وانسجام اسلامی

وزارت کشور و سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

15

2

ناتوی فرهنگی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

5/13

3

وظایف و برنامه‌های دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی درخصوص سند چشم‌انداز بخش فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی در افق 1404 هجری شمسی

کلیه دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی

5/13

4

شاخص‌های فرهنگی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

5/12

5

هویت ملی (سیاست‌های وفاق اجتماعی)

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

5/12

6

راه‌های تقویت باورهای دینی و گسترش اخلاق اسلامی در جامعه

سازمان تبلیغات اسلامی

12

7

راه‌های تقویت عزت ملی(سیاست‌های ارتقای اعتماد به نفس ملی) (حرکت‌سازی فرهنگی برای گسترش و تقویت اعتماد به نفس ملی) (بررسی مؤلفه‌های اعتماد اجتماعی در فرهنگ عمومی)

وزارت کشور

12

8

تدوین سیاست‌های بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی اجتماعی

وزارت کشور با همکاری شهرداری تهران

75/10

9

قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی (با تأکید بر فرهنگ عبور و مرور) (قانون‌پذیری و تعامل اجتماعی)

وزارت کشور

25/10

10

سیاست‌های فرهنگی تقویت هنجارها در جامعه

سازمان تبلیغات اسلامی

25/10

11

برنامه راهبردی اوقات فراغت متناسب با سند چشم‌انداز کشور

سازمان ملی جوانان با همکاری شهرداری تهران

75/9

12

تعیین سیاست‌های ترویج ساده‌زیستی در کشور به خصوص در جامعه مدیران (طرح ساده زیستی نخبگان حاکمیت در جمهوری اسلامی)

وزارت کشور

75/9

13

تبلیغات شهری

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با همکاری شهرداری تهران

5/9

14

راهکارهای ترویج ازدواج آسان

سازمان ملی جوانان

25/9

15

اصلاح الگوسازی اجتماعی (ساماندهی گروه‌های مرجع)

سازمان تبلیغات اسلامی

9

16

بسترهای فرهنگی تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله و وظیفه تخصصی دستگاه‌ها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

75/8

17

ساماندهی معماری شهری بر مبانی فرهنگ اسلامی و ایرانی

شهرداری تهران

75/8

18

تهیه اطلس فرهنگی کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5/8

19

نهضت نرم افزاری ـ کرسی‌های آزاداندیشی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

5/8

20

مدیریت راهبردی مسایل فرهنگی در اینترنت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5/8

21

ارتقای گرایش به علم طلبی خصوصاً در بین جوانان و نوجوانان

جهاد دانشگاهی

25/8

22

منشور مهندسی فرهنگی کشور با تأکید بر جایگاه فرهنگ عمومی در تحقق آن

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

8