آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1386نامگذاری روز 19 اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت شیخ کلینی

نامگذاری روز 19 اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت شیخ کلینی

تصمیم جلسه 465 مورخ 6/6/86 شورای فرهنگ عمومی

   در جلسه 465 مورخ 6/6/86 شورای فرهنگ عمومی موضوع نامگذاری روز 19 یا 26 اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت شیخ کلینی به پیشنهاد حجت‌الاسلام محمد محمدی ری شهری رییس مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث مطرح گردید. به اتفاق آرا روز 19 اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت شیخ کلینی تصویب و مقرر گردید برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردد.

تصمیمات شورای فرهنگ عمومی شامل مواردی است که مرتبط با وظایف شورا و یا دبیرخانه و یا یکی از دستگاههای عضو می باشد. این مصوبات داخلی است و برای فعالیتی خاص به تایید شورای فرهنگ عمومی رسیده است.