آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1386انتخاب هیأت داوران خادمان فرهنگ عمومی کشور

انتخاب هیأت داوران خادمان فرهنگ عمومی کشور

مصوب جلسه 462 مورخ 26/4/86  شورای فرهنگ عمومی

 

   در جلسه 462 مورخ 26/4/86 موضوع انتخاب هیأت داوران خادمان فرهنگ عمومی کشور مطرح و به اتفاق آراء سه نفر از شخصیت‌های فرهنگی و چهار نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی به شرح ذیل به عنوان هیأت داوران انتخاب شدند:

چهار نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی

1 ـ دکتر منیره نوبخت

2 ـ دکتر رضا داوری اردکانی

3 ـ حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی

4 ـ دکتر ابراهیم فیاض

سه نفر از شخصیت‌های فرهنگی

1 ـ دکتر محمدعلی کی‌نژاد

2 ـ دکتر علی منتظری

3 ـ استاد علی معلم

شخصیت‌ فرهنگی مدعو

محمد حسین نیرومند

این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده است و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد