آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1386بیانیه شورای فرهنگ عمومی در محکومیت توهین به مقدسات اسلامی در رسانه‌های غربی

بیانیه شورای فرهنگ عمومی در محکومیت توهین به مقدسات اسلامی در رسانه‌های غربی

مصوب جلسه 478 مورخ 21/12/86 شورای فرهنگ عمومی

 

   توحید و عبودیت فلسفة خلقت و راز سعادت بشر در قرون واعصار گذشته و آینده است و پیامبران الهی ـ از آدم تا خاتم ـ به عنوان فریادگران بیدار حقیقت، نگهبان حریم آزادگی و انسانیت بوده و هستند. آخرین پیام آور، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله) پیامبر مهر و عدالت است که انبیای پیشین، خصوصاً حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) آمدنش را بشارت داده بودند و بشر قرن‌ها در انتظار پیام جامع و برهان قاطع او، که همان قرآن و عترت است، به سر می‌برده است. اما جاهلیت و طاغوت که همواره چونان سایه‌ای تیره در مقابل خورشید حقیقت قرار دارد؛ زمانی بر این رسول بیداری ـ خاکستر می‌افشاند؛ ساحر و شاعرش می‌خواند و سنگ بر جبینش می‌زد و زمانی سنگ انتقام و حقد و کینه‌اش را بر سر فرزندان او فرود می‌آورد و در عصری دیگر، با سرکوبی، توهین، تمسخر و دروغ، به خیال خود، رشد و ترویج تعالیم او را متوقف می‌سازد. به راستی عصر ما، عصر رسوخ حقیقت اسلام در اعماق فطرت‌های جهانی و طبعاً لرزش و انحطاط در پیکره پوشالی طاغوت است و در این ورطة گذار و مرحلة پرخطر، اندکی صبر و جهاد بر صراط دین، که مستلزم انسجام و وحدت موحدان و مسلمانان عالم است، کافی است تا وعدة راستین قرآن، محقق گردد و «مستضعفین» وارثان زمین گردند.

   توهین و تخریب فرهنگی و هدفمند شخصیت و آیین پیامبران الهی از سوی مستکبران عالم، که در چند سال گذشته شدت یافته است؛ از سویی انفعال و دفاع مذبوحانة صهیونیسم بین‌الملل در برابر امواج خروشان احیای دین و دینداری، به عنوان دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی ایران است و از سوی دیگر در جهت تضعیف و مأیوس ساختن ملت‌های بیدار شده و خصوصاً جهان اسلام است که مانع سترگ تحقق اهداف شیطانی آمریکا و اسرائیل در قرن گذشته بوده‌اند. دوگانگی و تعارض اصلی ما، تقابل میان اسلام و مسیحیت و یهودیت ودیگر ادیان نیست؛ بلکه تقابل فرهنگ معنویت و عدالت با فرهنگ صهیونیستی ـ آمریکایی است که در سودای بردگی بشر و نابودی ارزش‌های الهی است. از این رو تعرض و جفا به ساحت رفیع هیچ یک از انبیای الهی، چه پیامبرانی چون حضرت موسی و حضرت عیسی (علیهماالسلام) باشند و چه خاتم‌الانبیاء(ص)، در افکار عمومی جهان پذیرفته نیست و با عکس‌العمل فعال و دندان‌شکن مسلمانان مواجه خوهد شد. به همین سبب این توطئه و بازی خطرناک نیز، به فضل الهی چونان دیگر نقشه‌های اخیر شیطان بزرگ، خصوصاً در ماجرای یازده سپتامبر و اشغال عراق، به بزم‌ رسوایی دشمن و اتحاد و تألیف قلوب مسلمانان و موحدان منجر خواهد شد. هر چند، پیوسته آخرین و جدی‌ترین حربة ستیز با جهان اسلام، القای بذر تفرقه و اختلاف بوده و هست که ضرورت هوشیاری همة مسلمانان، خصوصاً نخبگان و علمای اسلام را، در این برهه دو چندان می‌سازد.

    در این میان که دشمن کینه‌توز، جز ابزار طنز و سرگرمی، خصوصاً در کاریکاتور، سینما و رمان، سلاح کارآمد دیگری ندارد؛ همنوایی و تبلیغات همزمان برخی ایادی فریب خوردة غرب، ظاهراً در لباس اندیشه و قلم و بیان، بیماری و ارتجاع شبه روشنفکری داخل را بیش از پیش عیان ساخته است و چه نیکوست که این جریان، اگر به نقد و استدلال شفاف علمای مسلمان وقعی نمی‌نهد؛ دست کم واکنش و پاسخ زیبای هنرمندان و سایر اهالی بیدار فرهنگ و ادب در ایران امروز را آویزة گوش نماید که ناروایی به مقدسات را، در هر جای جهان و از هر کس که باشد، برنمی‌تابند. دشمنان اسلام در هر پوستینی که باشند؛ آیا نمی‌بینند که ندای جهانی اسلام، به عنوان یگانه راه امید و نور در عصر جاهلیت کبری روز به روز طنین‌اندازتر می‌شود و به طور خاص در جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌ترین گوهر هویتی و انگیزه‌بخش حرکت ایرانیان در مسیر عزت و اعتلا، در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، شده است؛ آیا نظاره نمی‌کنند که چرا هر نظام سیاسی و فرهنگی که بیشتر بر اخلاق و تعهد به رسالت پیامبر اعظم (ص) تأکید می‌کند، امین و محبوب و کارآمدتر ظاهر می‌شود ولی دشمنان پیامبران الهی، به هر جا که پا می‌گذارند، با آتش نفرت شهروندان مواجه می‌شوند؟ به راستی عصر ما، عصر تحقق و تجلی آیات قرآن و درس‌های پیامبران الهی است همانان که بشر را دعوت به تأمل و تعقل در آثار و آیات الهی می‌نمودند.

   شورای فرهنگ عمومی ضمن محکوم کردن توهین اخیر رسانه‌های فریبکار غربی، که تهاجم آشکار به فرهنگ و ارزش‌های یک و نیم میلیارد مسلمان و سایر موحدان زمین است، این وقایع حساس را عامل تبیین ضرورت و انگیزه‌ای برای تقویت و ارتقای اتحد ملی همة ایرانیان و انسجام جهانی مسلمانان در سرتاسر عالم می‌داند.