آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1385آیین نامة شورای فرهنگ عمومی استان

آیین نامة شورای فرهنگ عمومی استان

 

آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان

مصوب جلسه 581 مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 581 مورخ 85/1/29 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان را به شرح زیر تصویب کرد:

مقدمه

     در عصر حاضر با توجه به این که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون‌تر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران، کارشناسان و برنامه‌ریزان فرهنگی کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می‌شود.

     بر این اساس شورای فرهنگ عمومی استان در مرکز هر استان با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و اصلاح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی تشکیل می‌شود.

 

 

ماده 1 ـ  وظایف شورای فرهنگ عمومی استان 

الف ـ شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی:

1- مطالعه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانه وضع فرهنگ عمومی استان بر اساس شاخص‌های تدوین شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.

2ـ شناسایی و ارزیابی علمی، پیش‌بینی و رصد موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان.

3ـ انجام تحقیقات مرتبط با فرهنگ  عمومی استان و تحلیل و ارزیابی نتایج تحقیقات علمی انجام شده، به منظور دسترسی به راهکارهای مناسب جهت حل مسائل فرهنگی.

4ـ شناسایی، سنجش استعدادها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی استان.

5ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها و گزارش‌هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می‌شود.


ب- اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی:

1ـ تهیه، تدوین و پیشنهاد طرح‌های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص‌های فرهنگ عمومی استان.

2ـ تلاش در جهت ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه‌های فرهنگی استان.

3- اتخاذ شیوه های تشویقی در استان به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد‌ مختلف.

4- برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و تدوین شیوه‌نامه‌‌های لازم جهت ایفای وظایف در چارچوب سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی.


ج- نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور:

1ـ برنامه‌ریزی در جهت اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور در استان‌ها.

2- ارزیابی روند اجرایی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان.

 

ماده 2 ـ  اعضای شورای فرهنگ عمومی استان

1 ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا

2 ـ استاندار به عنوان نایب رئیس شورا

3 ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان

4 ـ  مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز استان

5 ـ  یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان.

6 ـ یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های مرکز استان به انتخاب مجمع رؤسای دانشگاه‌های مرکز استان

7 ـ رئیس سازمان آموزش و پرورش استان

8 ـ مدیرکل اطلاعات استان

9 ـ مدیرکل تربیت بدنی استان

10ـ  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

11 ـ شهردار مرکز استان

12 ـ  فرمانده نیروی انتظامی مرکز استان

13 ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج مرکز استان

14 ـ رئیس جهاد دانشگاهی مرکز استان

15 ـ  رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان

16ـ رئیس کل دادگستری استان

17 ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که مسؤولیت دبیری شورا را نیز عهده‌دار‌است.

18ـ یک نفر از رؤسای نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان به انتخاب مجمع نهاد نمایندگی استان.

19 ـ مسؤول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان

20ـ مسؤول دفتر رسیدگی به امور مساجد استان یا یک نفر از ائمه جماعات فعال به پیشنهاد امام جمعه

21 ـ یک نفر از ارباب جراید استان به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تأیید شورای فرهنگ عمومی استان

22 ـ سه نفر از شخصیت های معتبر فرهنگی و هنری استان (حداقل یک نفر از خواهران) به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان

تبصره 1  : مدت عضویت اعضای مندرج در بندهای 21 و 22 دو سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2  : احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی استان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) صادر می شود.

تبصره 3 : شورای فرهنگ عمومی استان می‌تواند در موارد ضروری افراد دیگری را حسب تشخیص در ارتباط با موضوع مورد بررسی، بدون حق رأی به شورا دعوت نماید.

 تبصره4: حضور اعضای حقوقی شورای فرهنگ عمومی استان در جلسات الزامی است و حضور نماینده مورد قبول نیست.

ماده 3 ـ وظایف دبیرخانه

1ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می‌شود و تحت نظارت دبیر شورا فعالیت می‌کند.

2 ـ  دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان‌ به صورت مستمر و سالانه گزارش روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان و نتایج تحقیقات و تحلیل‌ها از وضعیت فرهنگ عمومی را برای طرح در شورای فرهنگ عمومی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال نماید.

3 ـ  دبیرخانه شورا می تواند متناسب با وظایف شورا و یا بر حسب مورد، گروه‌های کار (علمی ـ مشورتی) با عضویت اعضای شورا و همچنین دعوت از افراد صاحبنظر تشکیل دهد.

4 ـ دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم را برای تشکیل جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار فراهم نماید.

ماده 4 ـ شورای فرهنگ عمومی استان با توجه به نوع وظایف و اهمیت آن با هیچ یک از شوراها و کار گروه‌های استان قابل ادغام نیست.

ماده 5 ـ شورای فرهنگ عمومی استان می‌تواند در هر یک از شهرستان‌های تابعه استان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان را تشکیل دهد.

تبصره 1 : ترکیب و وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان را شورای فرهنگ عمومی استان تعیین و پس از تأیید شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ می‌نماید.

تبصره 2 : احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی استان صادر خواهد شد.

ماده 6 ـ مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، پس از تأیید رئیس ، توسط استاندار ابلاغ می‌شود.

ماده 7 ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی استان از طریق دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هماهنگی‌های لازم را در ارتباط با شورای فرهنگ عمومی کشور به عمل خواهد آورد.

ماده 8 ـ در صورتی که حیطة تصمیمات یا نتایج مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان از محدودة استان فراتر رود، کسب نظرشورای فرهنگ عمومی کشور الزامی است.‌

ماده 9ـ آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان توسط دبیرخانه تهیه و در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب می‌شود.

ماده 10 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز شورای فرهنگ عمومی استان را به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان در اعتبارات استان منظور نماید.

ماده 11 ـ دستگاه‌های عضو جهت مشارکت در فعالیت‌های شورا موظف به انجام مطالعات، پژوهش‌ها و تهیه گزارش‌های کارشناسی مورد نیاز شورا بعد از تصویب شورا خواهند بود.

ماده 12ـ این آیین‌نامه در یک مقدمه، 12 ماده و6 تبصره در جلسة 581 مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، و از تاریخ تصویب، جایگزین آیین‌نامه مصوب 73/12/8 شورای فرهنگ عمومی محسوب می‌شود.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

مصوبه «اصلاح بندهایی از ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن (مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 88/1/29 شورا ی عالی انقلاب فرهنگی)
مصوبه جلسه ۶۵۱ مورخ 88/8/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه  651 مورخ 88/8/5، براساس مصوبه مورخ 88/6/24 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اصلاح بندهایی از ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن (مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل تصویب نمود:
۱ – در بند ۱۰ ماده ۲ «معاون برنامه ریزی استانداری» جایگزین «رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی» می شود.
۲ – در بند ۱۳ ماده ۲ «فرمانده سپاه استان» جایگزین «فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان» می شود.
۳ – یک بند جدید تحت عنوان بند ۲۳ مبنی بر عضویت «مدیرکل کتابخانه های عمومی استان» به ماده ۲ الحاق می شود.»
 
 
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

----------------------------------------------------------------------

مصوبه «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان (مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 88/1/29 شورا ی عالی انقلاب فرهنگی)

----------------------------------------------------------------------------------------

مصوبه جلسه ۶۵7 مورخ 88/11/13 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه  657 مورخ 88/11/13، براساس مصوبه مورخ 88/9/17 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان (مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل تصویب نمود:

«24 - یکی از اعضای واجد شرایط و صلاحیت فرهنگی شورای اسلامی استان به انتخاب آن شورا»

 
 
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی