آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1385نامگذاری مناسبت قیام مردم تبریز و روز پیروزی حزب­الله لبنان براسرائیل غاصب در تقویم 1386

نامگذاری مناسبت قیام مردم تبریز و روز پیروزی حزب­الله لبنان براسرائیل غاصب در تقویم 1386

مصوب جلسه 442 مورخ 7/6/85 شورای فرهنگ عمومی

 

1ـ روز 29 بهمن (قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم، 1356 هـ . ش) مقرر گردید در متن اصلی تقویم درج گردد.

2ـ دربارة پیروزی حزب­الله لبنان براسرائیل غاصب ضمن تصویب کلیات این مناسبت مقرر گردید درخصوص تاریخ و عنوان مناسبت کمیسیون نامگذاری روزهای خاص بررسی و نتیجه را به شورای فرهنگ عمومی اعلام نماید.

این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده است و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.