آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

 

اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

مصوب جلسه 422 مورخ 84/7/19 شورای فرهنگ عمومی

 

      اسامی اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب با توجه به فوریت موضوع و به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی مطرح گردید و پس از بحث و بررسی تأیید شد. آقایان دکتر غلامعلی افروز، دکتر کچوئیان، مجتبی سلطانی، عباس سلیمی نمین، مهدی نصیری، دکتر محسن پرویز، حجت‌الاسلام اشکوری به عنوان اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید احکام افراد فوق‌الذکر برای مدت دو سال صادر گردد.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی