آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384آیین‌نامه شورای سیاستگذاری، هماهنگی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی جام جهانی 2006 آلمان

آیین‌نامه شورای سیاستگذاری، هماهنگی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی

جام جهانی 2006 آلمان

مصوب جلسه  425 مورخ  84/9/15  شورای فرهنگ عمومی

مقدمه

     با توجه به اهمیت ابعاد فرهنگی حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی 2006 آلمان، برای برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و انجام فعالیت‌های فرهنگی و معرفی واقعی ایران اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی با اهداف و وظایف و تشکیلات به شرح ذیل فعالیت می‌نماید:

ماده 1 : اهداف

1 ـ سیاست‌گذاری و سازماندهی امکانات و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی برای حضور هدفدار در بازی‌های جام‌جهانی

2 ـ معرفی ایران اسلامی در ابعاد مختلف زندگی

3 ـ حفظ کیان فرهنگی کشور در جریان برگزاری مسابقات فوتبال جام‌جهانی در داخل و خارج از کشور

4 ـ تلاش در جهت ارتقاء سطح امنیت عمومی همگام با ترغیب افکار عمومی داخل کشور به واقع‌نگری و برخورد منطقی با نتایج احتمالی مسابقات فوتبال

5 ـ تقویت روحی و روانی بازیکنان و اعضای تیم ملی

6 ـ تقویت وحدت و انسجام ملی از طریق ساماندهی ایرانیان خارج از کشور

7 ـ پردازش درست و منطقی اخبار و انعکاس نتایج مسابقات جام جهانی

ماده 2 : وظایف

1 ـ تصویب کلیه برنامه های اجرایی و وظایف ستادها

2 ـ تعیین وظایف سازمان‌های دولتی در چارچوب اهداف شورا

3 ـ شناسایی و بهره‌گیری از توانایی مؤسسات و سازمان‌های غیردولتی در جهت تحقق برنامه‌ها

4 ـ تدوین مجموعه راهکارهای اجرایی برای ارائه به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای پرداختن به ابعاد گوناگون نتایج جام جهانی درجهت هدایت صحیح افکار عمومی و حساسیت زدایی نسبت به نتایج آن

5 ـ تصمیم‌گیری در موارد خاص با هماهنگی دستگاه‌های عضو و نهادهای ذیربط

6 ـ نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه ها و جریان‌های مرتبط با موضوع

7 ـ بررسی و هدایت اخبار ومطالعات مربوط به برگزاری مسابقات و هماهنگی در انعکاس مطالب از طریق جلب همکاری و همفکری دست‌اندرکاران رسانه‌ای

ماده 3 : تشکیلات

الف ـ شورای عالی سیاستگذاری، هماهنگی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی جام‌جهانی فوتبال 2006 آلمان

این شورا متشکل از نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها به شرح ذیل زیر نظر شورای فرهنگ عمومی به منظور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای وظایف تعیین شده در ماده 2 فعالیت می‌نماید.

     معاون مطبوعاتی و رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر کشور، معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان صدا و سیما، معاون سازمان تربیت بدنی، رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون سازمان ملی جوانان، معاون فرمانده نیروی انتظامی، معاون شهردار تهران، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون فرمانده نیروی مقاومت بسیج، معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس کمیته جوانان و تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره 1 ـ رئیس شورای فرهنگ عمومی با حکم ریاست محترم جمهور به ریاست شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی منصوب می‌شود.

تبصره 2 ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی، نایب رئیس شورای سیاستگذاری وهماهنگی می‌باشد

تبصره 3 ـ تشکیلات این شورا از آبان 1384 در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر می‌گردد و فعالیت آن تا یک ماه پس از مسابقات جام‌جهانی ادامه خواهد داشت.

تبصره 4 ـ مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

ب ـ ستاد هماهنگی و هدایت داخل کشور

     اعضای این ستاد عبارتند از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو بند الف از ماده 3 که عهده‌دار وظایف اجرایی با تشکیل کمیته‌های ذیل می‌باشند:

الف ـ کمیته رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی

ب ـ کمیته سیاسی و امنیتی

ج ـ کمیته نظارت و ارزیابی

د ـ کمیته فرهنگی و تبلیغی

هـ کمیته ساماندهی تماشاگران

تبصره 1: ریاست این ستاد با توجه به تبصره 2 مندرج در ماده 3 به عهده نایب رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی می‌باشد.

ج ـ ستاد امور خارج از کشور

      این ستاد برای هماهنگی فعالیت‌های خارج از کشور با حضور نمایندگان ذیربط که حتی‌المقدور در کشور آلمان نماینده دارند تشکیل خواهد شد. اعضای این ستاد عبارتند از: رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نماینده فدراسیون فوتبال، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده سازمان تربیت بدنی، مسؤول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در آلمان و یک نفر نماینده از طرف شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی فعالیت‌ها

تبصره 1: ریاست ستاد به عهده سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور آلمان می‌باشد.

این آیین‌نامه در 3 ماده و 6 تبصره در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 84/9/15 شورای فرهنگ عمومی تصویب شد.