آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384دستور جلسات سال 1385 شورای فرهنگ عمومی

دستور جلسات سال 1385 شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 430 مورخ 84/12/9 شورای فرهنگ عمومی

 

موضوع

متولی

تدوین سیاست­های بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی اجتماعی

شهرداری

تعیین اصول وراهکارهای شناسایی تکریم و معرفی مفاخر دینی فرهنگی ورزشی هنری ادبی وعلمی کشور

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

 

تعیین سیاست­های ترویج ساده زیستی در کشور به خصوص در جامعه مدیران

وزارت کشور

طرح ساماندهی گروه­های مرجع

سازمان تبلیغات اسلامی

 

سیاست­های وفاق اجتماعی

وزارت کشور

بررسی سیاست­های فرهنگی اجتماعی رفع فساد و تبعیض

وزارت کشور

بررسی آسیب­ها و تهدیدهای فرهنگی در دو بعد داخلی و خارجی

وزارت اطلاعات

بررسی موضوع خرافات و عوام­زدگی و جهل

سازمان تبلیغات اسلامی

 

راههای تقویت باورهای دینی و گسترش اخلاق اسلامی در جامعه

سازمان تبلیغات اسلامی

راهکارهای اجرایی تحقق سیاست­های مقابله با تهاجم فرهنگی

 

نظم اجتماعی هویت ملی و دین

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (اردیبهشت سال 1385 کار را به دبیرخانه ارائه می­دهند)

آیین­نامه اجرایی نظارت بر نامگذاری اماکن

وزارت کشور

طرح نظام جامع توسعه فرهنگ عمومی (اخلاق اجتماعی)

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

ساماندهی نظام صنایع فرهنگی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین­نامه اجرایی برگزاری مجامع گردهمایی­ها و جشنواره­های فرهنگی و هنری

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بررسی گزارش تبلیغات شهری

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری

 

ساماندهی موضوع جایزه ادبی کشور

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

گزارش وحدت شیعه و سنی

اعضای شورای فرهنگ عمومی

قانون­پذیری و تعامل اجتماعی

شهرداری – وزارت کشور

سیاست­های ارتقاء اعتماد به نفس ملی(حرکت­سازی فرهنگی برای گسترش و تقویت اعتماد به نفس ملی)

جهاد دانشگاهی

 

بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی برنامه­های تلویزیونی خارج از کشور

سازمان صدا و سیما (گزارش آماده است)

تهیه و تدوین منشور فرهنگ توسعه در راستای تحقق چشم­انداز بیست ساله نظام

سازمان تبلیغات اسلامی – دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی – جهاد دانشگاهی

تقویت هویت ملی – اسلامی

سازمان میراث فرهنگی با همکاری سازمان صدا و سیما – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه – سازمان ملی جوانان [پایان خرداد کار را به دبیرخانه ارائه می­دهند]

مدیریت راهبردی مسائل فرهنگی در اینترنت

سازمان تبلیغات اسلامی – وزارت اطلاعات

گزارش شورای فرهنگ عمومی استان­ها

شورای فرهنگ عمومی استان­ها

سیاست­های فرهنگی تقویت هنجارها در جامعه

سازمان تبلیغات اسلامی

 

                                                                                            اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی