آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1383انتخاب اعضای هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان

 

انتخاب اعضای هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان

مصوب جلسه 392 مورخ 83/3/19 شورای فرهنگ عمومی

 

      پیرو مصوبه جلسه 385 مورخ 82/10/30 شورای فرهنگ عمومی در خصوص انتخاب آقایان: حسین ابراهیمی الوند، محمدرضا بایرامی، مهدی حجوانی، محمدرضا دادگر، حسین فتاحی، سید علی کاشفی خوانساری و سرکار خانم مهوش مشیری به عنوان اعضای هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان، در سیصد و نود و دومین جلسه مورخ 83/3/19 شورای فرهنگ عمومی موضوع اسامی پیشنهادی اعضای هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عضویت آقایان: مظفر سالاری، محمدعلی شعاعی و مهدی ارگانی، به عنوان اعضای تکمیلی هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان به تصویب رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی