آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1383آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور

 

آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور

مصوب جلسه 553 مورخ 83/10/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 553 مورخ 83/10/22 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی ( نامه شماره 1180/1/الف مورخ 83/8/30) آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور را به این شرح تصویب کرد:

مقدمه

      جایگاه مقدس و پایگاه مذهبی مسلمانان، مسجد از لحاظ فرهنگی و اجتماعی مکانی بسیار غنی و گسترده است که می‌تواند در جامعه اسلامی در ابعاد مختلف کارکردهای متنوعی داشته باشد و از این نظر بنیادی‌ترین و تعیین کننده ترین نهادی است که از صدر اسلام تاکنون، در جامعه اسلامی نقش‌های متعددی بر عهده داشته است. پراکندگی گسترده مساجد و در نتیجه تحت تأثیر قرار دادن تمام اقشار جامعه، حضور نیروهای فاضل و مؤمن در مساجد و سرمایه اقتصادی عظیم بناها و تجهیزات مساجد گویای عظمت سرمایه‌ای به نام مسجد است که می‌تواند بستر مناسب نشر معارف اسلامی و آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد. چنانکه تاریخ نیز تأثیرات مهم مساجد را در تحولات خود نشان داده است.

       برای دستیابی به جایگاه ارزشمند و اعتلای مساجد کشور، تحول در شیوه‌های حمایتی دولت از مساجد امری انکارناپذیر است؛ این انتظار نه فقط در تعیین اعتبار و بودجه و تأمین هزینه می‌باشد، بلکه ضروری‌تر از آن، هماهنگی دستگاه‌های دولتی و نهادها در پشتیبانی از مساجد است. بدین منظور و برای تحقق این مهم ستاد «پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور» با اهداف و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.

ماده 1ـ اهداف

      1ـ برقراری ارتباط مناسب میان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها برای پشتیبانی از مساجد به منظور افزایش سطح بهره‌وری و کارآیی مساجد در ایفای نقش واقعی آن در راستای گسترش و تعمیق فرهنگ دینی و اعتلای فرهنگ عمومی.

     2ـ برنامه ریزی به منظور جذب حمایت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای افزایش مشارکت در رفع مشکلات مساجد کشور

     3ـ هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاههای ذیربط

ماده 2ـ وظایف

     1ـ تبیین نحوه همکاری و مشارکت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور متناسب با مسؤولیت قانونی آنها

     2ـ هماهنگ سازی فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور و برنامه ریزی به منظور استفاده مناسب از امکانات و توانمندی آنها در تقویت بنیه مساجد کشور

     3ـ ارائه پیشنهادهای راهبردی و برنامه‌ریزی مناسب به منظور رفع مشکلات اساسی مساجد در مکان‌یابی، ساخت و ساز، توسعه و تعمیر، نوسازی، بهداشت و تجهیز امکانات و فناوری‌های روز از طریق تدوین طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی و ارائه آن به مراجع ذیربط

     4ـ تلاش برای تثبیت موقعیت حقوقی مساجد، متولیان، هیأت امنا، ائمه جماعات، خادمین و دست اندرکاران امور مساجد

     5 ـ تدوین راهکارهای مناسب برای بهسازی و نگهداری مساجد

     6 ـ تدوین روش‌های جذب امکانات و تسهیلات از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها به منظور پشتیبانی از مساجد و پاسخگویی به نیازهای موجود.

ماده 3ـ اعضاء

   اعضای این ستاد نماینده تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیل خواهند بود که به پیشنهاد رئیس دستگاه و با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت چهارسال منصوب خواهند شد:

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ـ وزارت کشور

ـ وزارت مسکن و شهرسازی

ـ وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی

ـ سازمان تبلیغات اسلامی

ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

ـ سازمان صدا و سیما

ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

ـ مرکز رسیدگی به امور مساجد

ـ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

ـ ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

ـ نیروی مقاومت بسیج

ـ شهرداری تهران

ـ سه نفر از ائمه جماعات صاحبنظر در مسائل فرهنگی به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی

تبصره 1: رئیس ستاد به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی از میان اعضاء و برای مدت 2 سال و با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌گردد.

تبصره 2: دبیرستاد، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد و دبیرخانه در آن سازمان مستقر خواهد بود.

ماده 4 ـ رئیس دبیرخانه ستاد توسط دبیر ستاد انتخاب می‌شود و با توجه به شرح وظایف مربوط نسبت به پیشبرد امور دبیرخانه‌ای ستاد اقدام خواهد کرد.

ماده 5 ـ گروه منتخب ستاد شیوه نامه اجرایی را تهیه خواهد کرد و سپس این شیوه‌نامه به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 6 ـ ستاد موظف است گزارش فعالیت‌ها را هرساله به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

      این آیین نامه در 6 ماده و دو تبصره در جلسه 553 مورخ 83/10/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.