شاخص‌های فرهنگی

مصوب جلسه 530 مورخ 82/9/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

      شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 530 مورخ 82/9/25، در اجرای بند الف ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزش‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی و شاخص‌های فرهنگی متناسب با آن را در سه حوزه 1ـ تغییرات فکری، بینشی و رفتاری 2ـ مصرف کالاها و خدمات فرهنگی 3ـ نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی دولتی و غیردولتی به این شرح تصویب کرد:

ارزش های اساسی نظام جمهوری اسلامی

1ـ مشروعیت الهی نظام اسلامی

2ـ اولویت حفظ نظام اسلامی

3ـ کارآمدی نظام اسلامی

4ـ عمل به تکلیف

5ـ استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی

6ـ آزادی مشروع

7ـ مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

8ـ بسط و گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان

9ـ وحدت کلمه آحاد ملت و دولت و ملت

10ـ خودکفایی علمی و نهضت نرم افزاری

11ـ التزام عملی به دین اسلام

12ـ ایثارگری و شهادت طلبی

13ـ وجدان کار و مسؤولیت پذیری

14ـ پیوند دین و سیاست و عدم جدایی آنها

15ـ حفظ و احیای هویت دینی و ملی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانه

16ـ  احترام به قانون و انضباط اجتماعی

17ـ حفظ و احیای معنویات و اخلاق اسلامی و نفی مادی گری و تجمل گرایی

18ـ خردورزی و منطق گرایی، پای بندی به عقل و تجربه و مبارزه با خرافات و عوام فریبی

19ـ خدمت رسانی به مردم

20 ـ اسلامی شدن مراکز آموزشی و فرهنگی

21ـ حفظ کیان خانواده و تأکید بر جایگاه زنان، جوانان و نخبگان در جامعه

  شاخصهای تحولات فکری، بینشی، رفتاری

1ـ1ـ میزان اعتقاد به خدا و روز جزا

2ـ1ـ میزان پای بندی به شعائر فردی و اجتماعی دین اسلام

3ـ1ـ میزان اعتقاد و التزام به ویژگی‌های انسان کامل از نظر دین

4ـ1ـ میزان اعتقاد و التزام به ویژگی‌های اقتصادی اسلامی

5ـ1ـ میزان پای بندی به هویت ملی و دینی

6ـ1ـ میزان پای بندی به روابط شرعی میان زن و مرد

7ـ1ـ میزان پای بندی به قانون

8ـ1ـ میزان پای بندی به شیو‌ه‌های ارتقاء اجتماعی بهنجار

9ـ1ـ میزان اعتماد مردم به یکدیگر، به گروهها، اقشار، اقوام، نخبگان و دولت

10ـ1ـ میزان اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط

11ـ 1ـ میزان اعتقاد به نفس عمل و نه صرفاً عامل عمل

12ـ1ـ میزان اعتقاد گروهها و اقشار مختلف اجتماعی به دخالت دین در امور سیاسی

13ـ1ـ میزان پرهیز از توجیه اعمال نابهنجار و فرار از مسؤولیت

14ـ1ـ میزان اعتقاد گروهها و اقشار مختلف اجتماعی به دخالت دین در امور سیاسی

15ـ1ـ میزان مشارکت سیاسی، اجتماعی

16ـ1ـ میزان اعتقاد به تعهد در واگذاری مسؤولیت‌ها ( التزام به ارزشهای ملی و دینی)

17ـ1ـ میزان خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور

18ـ1ـ میزان اعتماد متقابل میان نخبگان سیاسی، اجتماعی

19ـ1ـ میزان وجدان کار

20ـ1ـ میزان مطابقت کالاها و خدمات فرهنگی تولید شده با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی

21ـ1ـ میزان اعتقاد و اعتماد به توان خودی در توسعه علمی، صنعتی کشور و عدم اعتماد به بیگانگان

22ـ1ـ میزان خدمات رسانی به مردم

23ـ1ـ میزان پای بندی به سنت‌های مقبول شرعی و عرفی

24ـ1ـ میزان پای بندی به موازین عقلی و دوری از خرافات

25ـ1ـ میزان اعتقاد به دفاع از کیان اسلامی و دفع تهاجم بیگانگان از جمهوری اسلامی

26ـ1ـ میزان اعتقاد به سهم کشور در تولید علم و اطلاعات و پژوهشهای علمی در عرصه های جهانی

2ـ شاخصهای مصرف کالاها و خدمات فرهنگی

2ـ1ـ سرانه مطالعات کتب غیردرسی

2ـ2ـ سرانه مطالعه روزنامه

2ـ3ـ سرانه استفاده از رسانه‌های سمعی و بصری

2ـ4ـ سرانه استفاده از هنرهای نمایشی ( سینما، تئاتر و موسیقی زنده)

2ـ5ـ سرانه شرکت در مراسم و مجالس مذهبی

2ـ6ـ سرانه بازدید از نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری

2ـ7ـ سرانه بازدید از موزه‌ها، اماکن و‌آثار تاریخی (میراث فرهنگی)

2ـ8ـ سرانه مسافرتهای سیاحتی و زیارتی

2ـ9ـ سرانه فعالیتهای ورزشی بر حسب ساعت ( فردی و همگانی)

2ـ10ـ میزان برخورداری خانوار از رایانه

2ـ11ـ میزان بهره مندی افراد از رسانه‌های مکتوب و صوتی، تصویری خارجی

2ـ12ـ میزان استفاده از برنامه‌های رادیو و تلویزیون ( به تفکیک)

3ـ شاخصهای توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی

الف ـ کتاب

3ـ1ـ شمارگان کتاب

3-2ـ سهم عناوین کتابهای چاپ اول به کل عناوین

3ـ3ـ سهم عناوین کتابهای تألیف شده به کل عناوین منتشر شده

3-4ـ نسبت عناوین کتابهای ترجمه شده به کل عناوین

3ـ5ـ مصرف کل کاغذ فرهنگی ( چاپ و نشر )

3ـ6ـ نسبت شمارگان کتابهای دینی به کل شمارگان کتابها

3ـ7ـ نسبت عناوین کتابهای دینی به کل عناوین کتاب

3ـ8ـ نسبت شمارگان قرآن کریم به کل کتابهای منتشره و کتابهای دینی

3ـ9ـ تعداد مؤلفان و مترجمان

3ـ10ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‌ای در بخش کتاب

3ـ11ـ تعداد کتابفروشیها

3ـ12ـ سرانه زیربنای کتابخانه‌های عمومی ( کتابخانه‌های عمومی شهری، مساجد و روستایی )

3ـ13ـ نسبت کتابهای امانت داده شده به کل موجودی کتاب در کتابخانه‌های عمومی

3ـ14ـ تعداد مراجعان به کتابخانه‌های عمومی

3ـ15ـ تعداد مراجعان به کتابخانه‌های مراکز آموزشی ( مدارس و مراکز آموزش عالی)

3ـ16ـ تعداد کتابخانه‌های مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات

3ـ17ـ تعداد ناشران کشور به تفکیک فعال و غیرفعال

3ـ18ـ ظرفیت چاپخانه‌ها به تفکیک ورق

ب ـ مطبوعات

3ـ19ـ سرانه شمارگان مطبوعات ( به جز روزنامه‌ها)

3ـ20ـ عناوین مطبوعات به جز روزنامه‌ها

3ـ21ـ سرانه شمارگان روزنامه‌ها

3ـ22ـ عناوین روزنامه‌ها

3-23ـ عناوین مطبوعات غیرفارسی داخلی به کل عناوین مطبوعات

3-24ـ تعداد نشریات الکترونیکی

3ـ25ـ تعداد مطبوعات حوزه دین به کل مطبوعات

3ـ26ـ تعداد دکه‌ها و مراکز تک فروشی مطبوعات

3ـ27ـ تعداد اعضاءی شاغل در هیأت تحریریه مطبوعات

3ـ28ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‌ای در بخش مطبوعات

پ ـ سینما

3ـ29ـ سرانه ظرفیت سالنهای سینما ( صندلی/ سالن)

3ـ30ـ تعداد فیلم‌های سینمایی تولید شده

3ـ31ـ تعداد فیلم‌های وارداتی اکران شده

3-32ـ تعداد تماشاگران فیلم های داخلی

3-33ـ تعداد تماشاگران فیلم های خارجی

3ـ34ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‌ای در حوزه سینما

3ـ35ـ نسبت فیلم‌های مذهبی تولید شده به کل فیلم‌ها

3-36ـ نسبت فیلمهای تاریخی، ملی تولید شده به کل فیلم‌ها

ت ـ موسیقی، تئاتر و سایر فعالیتهای هنری

3ـ37ـ سرانه صندلی مراکز اجرای برنامه موسیقی و تئاتر

3ـ38ـ عناوین موسیقی تولید شده به تفکیک موضوع

3ـ39ـ شمارگان موسیقی تولید شده

3ـ40ـ تعداد نمایشهای اجرا شده

3ـ41 ـ نسبت نمایشنامه‌های مذهبی تولید شده به کل نمایشنامه ها

3ـ42ـ نسبت‌ نمایشنامه‌های تاریخی، ملی تولید شده به کل نمایشنامه‌ها

3ـ43ـ تعداد تماشاگران برنامه‌های هنری

3ـ44ـ شمارگان نوارهای صوتی تولید شده به تفکیک موضوع

3ـ45ـ تعداد فروشگاههای عرضه محصولات هنری

3ـ46ـ تعداد ناشران آثار صوتی، تصویری

3ـ47ـ تعداد نگارخانه‌ها

3ـ48ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‌ای در بخش هنر

ث ـ ورزش

3ـ49 ـ ظرفیت اسمی سالنها و میادین ورزشی ( تماشاگران)

3ـ50 ـ تعداد تماشاگران مسابقات ورزشی

3ـ51 ـ سرانه مساحت اردوگاههای فرهنگی ـ تفریحی به کل دانش‌آموزان

3ـ52 ـ سرانه فضاهای ورزشی ثبت شده به تفکیک عمومی و دانشجویی

3ـ53 ـ سرانه فضاهای ورزشی مدارس

3ـ54 ـ تعداد ورزشکاران فعال در ورزشهای قهرمانی

3ـ55 ـ تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین‌المللی

3ـ56 ـ تعداد باشگاه‌های ورزشی

3ـ57 ـ تعداد تشکلهای صنفی، حرفه‌ای در بخش ورزش

3ـ 58 ـ تعداد مسابقات ورزشی بین المللی برگزار شده در داخل

ج ـ رادیو، تلویزیون

3ـ59ـ میزان تولید و پخش برنامه های رادیویی

3ـ60ـ میزان تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی

3ـ61ـ گیرنده‌های رادیویی و تلویزیونی به ازاء هر خانوار

چ ـ خبرگزاری

3ـ62ـ تعداد خبرهای تولید شده بر حسب کلمه و به تفکیک موضوع و زبان

3ـ63ـ تعداد مشترکین اخبار خروجی

3ـ64ـ تعداد خبرگزاری‌های داخلی

3ـ65ـ تعداد دفاتر خبرگزاری‌های خارجی در ایران

3ـ66ـ تعداد دفاتر خبرگزاری ایران در خارج از کشور

3ـ67ـ تعداد خبرنگاران خبرگزاری‌های داخلی

3ـ68ـ تعداد خبرنگاران خارجی شاغل در کشور

ح ـ سایر رسانه‌های صوتی، تصویری

3ـ69ـ تعداد سایت های اینترنتی فارسی زبان داخلی

3ـ70ـ تعداد وبلاگها و آی اس پی های فارسی زبان

3ـ71ـ تعداد نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای تولید شده داخلی به تفکیک موضوع

خ ـ امور مذهبی

3ـ72ـ نسبت مساجد دارای امام جماعت به کل مساجد

3ـ73ـ نسبت مساجد دارای کتابخانه و محل اجتماعات فرهنگی به کل مساجد

3ـ74ـ نسبت مساجد مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل مساجد

3ـ75ـ تعداد زائران اماکن مذهبی خارج از کشور

3ـ76ـ تعداد کانونهای قرآنی موجود در کشور

3ـ77ـ تعداد موقوفات جدید ثبت شده (در طی سال)

3ـ78ـ تعداد رقبات به تفکیک نوع

3ـ79ـ تعداد مدارس دینی به تفکیک جنسیت

3ـ80ـ تعداد مؤسسات آموزشی و پژوهشی دینی

3ـ81ـ تعداد طلاب کشور

3ـ82ـ نسبت روحانیون کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت

3ـ83ـ نسبت تشکلها و هیأتهای دینی به تشکلهای غیردولتی

3ـ84ـ نسبت تشکلها و هیأتهای دینی بانوان به کل تشکلهای دینی

3ـ85ـ نسبت مجتمع‌های در اختیار تشکلهای دینی به کل مجتمع‌ها

3ـ86ـ تعداد حسینیه‌های موجود در کشور

3ـ87ـ تعداد سایت و نرم افزارهای دینی

3ـ88ـ تعداد سخنرانی‌های مذهبی

3ـ89ـ تعداد مؤسسات خیریه ثبت شده

3ـ90ـ تعداد اماکن مذهبی اقلیت‌های مذهبی

3ـ91ـ تعداد نمازخانه‌ها

3ـ92ـ تعداد آگهی‌های فرهنگی، مذهبی در رسانه‌ها و تبلیغات شهری به کل آگهی‌ها

د ـ میراث فرهنگی و امور سیاحتی

3ـ93ـ تعداد آثار تاریخی ثبت شده ( منقول و غیرمنقول)

3ـ94ـ تعداد اماکن تاریخی مکشوفه

3ـ95ـ تعداد آثار تاریخی مرمت شده به کل آثار تاریخی

3ـ96ـ تعداد موزه‌ها

3ـ97ـ تعداد تخت‌های اماکن اقامتی عمومی

3ـ98ـ تعداد بازدیدکنندگان از موزه ها و آثار تاریخی

3ـ99ـ ضریب اشتغال اماکن اقامتی عمومی ( نفر/ تخت)

3ـ100ـ تعداد سفرها به خارج از کشور ( به استثنای زائران اماکن مذهبی)

3ـ101ـ تعداد گردشگران داخلی به اماکن زیارتی و سیاحتی

3-102ـ تعداد گردشگران وارد شده به کشور

3ـ103ـ نسبت شرکت‌کنندگان در اردوهای دانشجویی و دانش‌آموزی به کل گردشگران داخلی

ذ ـ اقتصاد فرهنگ ، پژوهش و مشارکت فرهنگی

3ـ104 ـ ضریب جینی

3ـ105ـ درآمد سرانه

3ـ106ـ نسبت بودجه فرهنگی دولت به کل بودجه عمومی

3ـ107ـ سهم اعتبارات پژوهشی فرهنگی به کل اعتبارات پژوهشی

3ـ108ـ تعداد واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی دولتی به بخشهای غیردولتی

3ـ109ـ تعداد مؤسسات فرهنگی، هنری غیردولتی NGOها

3ـ110ـ تعداد انجمنهای فرهنگی، هنری غیردولتی

3ـ111ـ میزان تقدیر از پدید آورندگان کالاها و خدمات فرهنگی

3ـ112ـ میزان یارانه اختصاص یافته به کالاها و خدمات فرهنگی

3ـ113ـ تعداد مراسم برگزار شده برای تجلیل از مشاهیر دینی، علمی و فرهنگی

رـ مبادلات فرهنگی

3ـ114ـ تعداد دفاتر نمایندگی فرهنگی ایران در خارج از کشور

3ـ115ـ تعداد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

3ـ116ـ تعداد مبلغان مذهبی اعزام شده به خارج از کشور

3ـ117ـ تعداد دانشجویان و طلاب خارجی شاغل به تحصیل در داخل

3ـ118ـ تعداد فیلم‌های ایرانی اکران شده در خارج از کشور

3ـ119ـ تعداد نمایشنامه‌های ایرانی اجرا شده در خارج از کشور

3ـ120ـ دفعات اجرای برنامه موسیقی زنده در خارج از کشور

3ـ121ـ تعداد بازدیدکنندگان خارجی از کشور

3ـ122ـ تعداد همایشهای برگزار شده در خارج از کشور توسط ایرانیها

3ـ123ـ تعداد مراکز اسلامی خارج از کشور که توسط ایرانیها اداره می‌شود

3ـ124ـ تعداد مراکز ایرانشناسی خارج از کشور که توسط ایرانیها اداره می‌شود

3ـ125ـ تعداد کتابهای فارسی ترجمه شده به زبانهای دیگر

3ـ126ـ تعداد کتابهای به زبان غیرفارسی که از سوی ایرانیان نوشته و منتشر شده است

ژ ـ  وسایل ارتباطی

3ـ127ـ سرانه خط تلفن به ازاء هر 1000 نفر

3ـ128ـ تعداد دفاتر پست به ازاء هر 000/100 نفر

3ـ129ـ تعداد مشترکین تلفن همراه به ازاء هر 000/10 نفر

3ـ130ـ تعداد مشترکین اینترنت