آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382اصلاح بند 4 ماده 6 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آنها

 

اصلاح بند 4 ماده 6 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات،

کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر آنها

مصوب جلسه 534 مورخ 82/12/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

      شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 534 مورخ 82/12/5 ، اصلاحیه بند 4 ماده 6 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها (مصوب جلسه 383 مورخ 82/9/18 شورای فرهنگ عمومی) را به این شرح تصویب کرد:

بند 4 ـ دارا بودن 27 سال سن

 

سیدمحمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی