آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382اصلاح تبصره الحاقی به ماده 3 آیین‌‌نامه شورای فرهنگ عمومی

 

اصلاح تبصره الحاقی به ماده 3 آیین‌‌نامه شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 531 مورخ 82/10/9 شورای عالی انقلاب فرهنگی

    

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 531 مورخ 82/10/9 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامه شماره 2186/1/الف مورخ 82/8/3) اصلاح تبصره الحاقی به ماده 3 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 504 مورخ 81/7/2) را به این شرح تصویب کرد:

تبصره : دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برای انجام وظایف و گسترش فعالیت‌های فرهنگ عمومی می‌تواند علاوه بر اعتبارات جاری از محل کمک‌های مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ و سازمان ها استفاده نماید.

 

سیدمحمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی