آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382‌آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ دینی، فرهنگی‌ و هنری‌

 

‌آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ دینی، فرهنگی‌ و هنری‌

مصوب جلسه 374 مورخ 82/3/20شورای فرهنگ عمومی

 

   به‌ استناد ماده‌ 11 ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ دینی، فرهنگی‌ و هنری‌ مصوب‌ چهار صد و چهل‌ و هفتمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 78/5/12شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و اهداف‌ مندرج‌ در ماده‌ یک‌ آن، آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ ضوابط‌ یاد شده‌ بدین‌ شرح‌ تصویب‌ می‌شود.

‌فصل‌ اول‌ - تعاریف‌

     ماده‌ 1 ـ منظور از مسابقه‌ فرهنگی، هنری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ طبق‌ آن‌ زمینه‌ رقابت‌ سالم‌ میان‌ پدید آورندگان‌ آثار فرهنگی، هنری‌ و دارندگان‌ دانش، استعداد و خلاقیت‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ فرهنگ‌ و هنر فراهم‌ می‌گردد.

     ‌ماده‌ 2 ـ منظور از مؤ‌سسات‌ فرهنگی، هنری‌ تشکیلاتی‌ است‌ که‌ با اهداف‌ و مقاصد فرهنگی‌ و هنری‌ برای‌ فعالیت‌ در یک‌ یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی‌ و دیگر موضوعات‌ برشمرده‌ در ماده‌ 3 آیین‌ نامه، منطبق‌ با ماده‌ 4 ضوابط‌ و مقررات‌ تأسیس‌ مراکز مؤ‌سسات، کانون‌ها و انجمن‌های‌ فرهنگی، رسماً‌ فعالیت‌ می‌نمایند.

       ماده‌ 3 ـ انواع‌ فعالیت‌های‌ مورد نظر این‌ آیین‌ نامه‌ عبارتند از: مجموعه‌ سؤ‌الات‌ فرهنگی، هنری- مقاله‌نویسی‌ - داستان‌ نویسی‌ -  خاطره‌ نگاری‌ - فیلم‌ نامه‌ نویسی-  نمایشنامه‌نویسی‌ - نقد نویسی‌ - سرودن‌ شعر-  خلاصه‌ نویسی‌ - خطاطی‌ - طراحی‌ - کاریکاتور - مضامین‌ علمی‌ - مضامین‌ ورزشی‌ - هنرهای‌ تجسمی‌ - همچنین‌ مسابقات‌ مربوط‌ به‌ گزینش‌ بهترین‌ فیلم‌ - محصولات‌ چند رسانه‌ای‌ - اجرای‌ موسیقی‌ و سایر فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ به‌ تشخیص‌ دفتر مجامع‌ و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی.

     ‌ماده‌ 4 ـ دفتر مجامع‌ و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مرجع‌ اصلی‌ صدور مجوز برگزاری‌ مسابقات‌ است‌ و در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ صورت‌ اختصار از آن‌ به‌ عنوان‌ دفتر مجامع‌ نام‌ برده‌ خواهد شد.

 

فصل‌ دوم‌ - کلیات‌

     ماده‌ 5 ـ مسابقات‌ دینی، فرهنگی‌ و هنری‌ که‌ با تبلیغ‌ از طریق‌ رسانه‌ها، بروشور و جزوات‌ و یا هر نوع‌ اطلاع‌ رسانی‌ دیگر در سطح‌ عموم‌ انتشار می‌یابد، مشمول‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ است.

     ‌ماده‌ 6 ـ منظور از ضوابط‌ این‌ آیین‌ نامه‌ ضوابط‌ برگزاری‌ مسابقات‌ دینی، فرهنگی، هنری‌ و علمی‌ می‌باشد.

      ‌ماده‌ 7 ـ چاپ‌ و انتشار یا تدوین‌ خبر یا آگهی‌ و اعلان‌ مربوط‌ به‌ برگزاری‌ مسابقات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه، قبل‌ از صدور مجوز برگزاری‌ مسابقه‌ ممنوع‌ می‌باشد. نشریات، چاپخانه‌ها، ادارات‌ و مراکز پست، رسانه‌های‌ جمعی‌ و مراکز توزیع‌ موظفند قبلاً‌ مجوز لازم‌ و ممهور به‌ مهر مخصوص‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند.

تبصره‌ 1 ـ  معاونت‌ مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ توسط‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ را عهده‌دار است.

تبصره‌2 ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در چاپخانه‌ها، ادارات‌ پست، شبکه‌های‌ رادیو و تلویزیون‌ و مراکز توزیع‌ به‌ عهده‌ مسئولین‌ مربوطه‌ بوده‌ و طبق‌ آیین‌ نامه‌های‌ جاری‌ رفتار خواهد شد.

      ‌ماده‌ 8 ـ وزارتخانه‌ها، مؤ‌سسات، شرکت‌های‌ دولتی، بانک‌ها و سازمان‌هایی‌ که‌ شمول‌ مقررات‌ مستلزم‌ ذکر نام‌ آنان‌ است‌ به‌ (استثنای‌ موارد مذکور در تبصره‌ همین‌ ماده)، مشمول‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشند.

تبصره‌ - دستگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ دولتی، دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ آموزشی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ طبق‌ تبصره‌ ماده‌ 2 مصوبه‌ جلسه‌ 447 مورخ‌ 78/5/12 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ از دریافت‌ مجوز معاف‌ هستند

     ماده‌ 9 ـ دریافت‌ هر گونه‌ وجهی‌ از شرکت‌ کنندگان‌ در مسابقه‌ توسط‌ مؤ‌سسات‌ دولتی‌ ممنوع‌ می‌باشد.

      ‌ماده‌ 10 ـ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ نیز بدون‌ دریافت‌ وجه، فقط‌ در صورت‌ تایید و کسب‌ مجوز از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با رعایت‌ ضوابط، مجاز به‌ برگزاری‌ مسابقه‌ بر حسب‌ مورد خواهند بود.

     ‌ماده‌ 11 ـ اثبات‌ توان‌ تخصصی‌ برگزار کننده‌ از طریق‌ ارائه‌ مدرک‌ علمی‌ در رشته‌ مورد نظر یا تأییدیه‌ لازم‌ از مراجع‌ رسمی، ضروری‌ است.

     ‌ماده‌ 12 ـ مؤ‌سسات، مراکز و اشخاص‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌ مسئولیت‌ حسن‌ اجرای‌ مسابقه‌ طبق‌ مجوز صادره‌ را عهده‌ دار بوده‌ و می‌بایست‌ فرد یا هیأت‌ صاحبنظر و ذی‌صلاح‌ را به‌ منظور نظارت‌ بر جریان‌ مسابقه‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ معرفی‌ نمایند. فرد یا اعضاء هیأت‌ بایستی‌ به‌ تشخیص‌ ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد استانها و یا دفتر مجامع‌ از صلاحیت‌ علمی‌ و اخلاقی‌ لازم‌ برخوردار باشند.

بدیهی‌ است‌ برگزار کننده‌ مسئولیت‌ هر گونه‌ خسارت‌ احتمالی‌ ناشی‌ از برگزاری‌ مسابقه‌ را عهده‌ دار خواهد بود.

     ‌ماده‌ 13 ـ هیأت‌های‌ نظارت‌ بر مسابقات‌ از یک‌ نفر متخصص‌ حوزوی، یک‌ نفر متخصص‌ دانشگاهی‌ در رشته‌ مورد نظر و یک‌ نفر کارشناس‌ صاحب‌ تجربه‌ در زمینه‌ اجرای‌ مسابقات‌ فرهنگی، هنری‌ و یک‌ نفر نماینده‌ از سوی‌ معاونت‌های‌ ذی‌ ربط‌ در وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌گردد.

 

‌فصل‌ سوم‌ - مقررات‌ ارائه‌ طرح‌

     در تدوین‌ طرح‌های‌ مسابقات‌ باید روح‌ مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ رعایت‌ شود و اصول‌ زیر در مفاد آن‌ منظور گردد:

الف: فراهم‌ آوردن‌ رقابت‌ سالم‌ میان‌ پدید آورندگان‌ آثار فرهنگی‌ و هنری‌

ب: شناخت‌ و تشویق‌ استعدادها و خلاقیت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌

ج: تشویق‌ مردم‌ به‌ مشارکت‌ و تعاون‌ در امور فرهنگی‌ و هنری‌

      ‌ماده‌ 14 ـ متقاضیان‌ بایستی‌ درخواست‌ کتبی‌ خود را به‌ همراه‌ شرایط‌ برگزاری، یک‌ ماه‌ قبل‌ از چاپ‌ و یا انتشار تبلیغات‌ مسابقات‌ در مرکز و سراسر کشور به‌ دفتر مجامع‌ و در دیگر استانها به‌ ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ تحویل‌ نمایند.

تبصره‌ - مسئولیت‌ بررسی‌ درخواست‌ اجرای‌ مسابقات‌ در سطح‌ استان‌ تهران‌ به‌ جز مرکز به‌ عهده‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ تهران‌ می‌باشد.

     ‌ماده‌ 15 ـ دفتر مجامع‌ و ادارات‌ کل‌ استانی‌ موظفند پس‌ از دریافت‌ طرح‌ تکمیل‌ شده، ظرف‌ مدت‌ 15 روز نسبت‌ به‌ بررسی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ طرح‌ اقدام‌ نمایند.

تبصره‌ 1 ـ  متقاضیان‌ بایستی‌ به‌ ضمیمه‌ درخواست‌ خود، موارد ذیل‌ را تعیین‌ و اعلام‌ دارند:

ـ  موضوع‌ و روش‌ مسابقه‌

ـ  معیارهای‌ انتخاب‌ آثار برتر فرهنگی‌

ـ  قید سراسری‌ یا استانی‌ بودن‌ مسابقات‌

ـ  نوع‌ جوایز و تعداد برندگان‌

ـ  زمان‌ برگزاری‌

ـ  نحوه‌ انتخاب‌ برندگان‌

ـ  نحوه‌ اعلام‌ نتیجه‌ و اهدا جوایز

ـ  مشخصات‌ داوران‌ مسابقه‌

ـ  معرفی‌ فرد یا هیأت‌ ناظر

ـ  تضمین‌های‌ لازم‌ برای‌ اهدای‌ جوایز

تبصره‌ 2 ـ اشخاص‌ حقوقی‌ بایستی‌ مجوز تأسیس‌ و اساسنامه‌ مؤ‌سسه‌ یا شرکت‌ را به‌ ضمیمه‌ درخواست‌ خود تسلیم‌ نمایند.

 

‌فصل‌ چهارم‌ - نحوه‌ صدور مجوز و نظارت‌

      ‌ماده‌16 ـ مجوز برگزاری‌ مسابقات‌ برای‌ یک‌ بار صادر می‌گردد و در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ یک‌ دوره‌ از مجموعه‌ مسابقات‌ را درخواست‌ نماید، مجوز آن‌ برای‌ 6 ماه‌ صادر و قابل‌ تمدید است، ضمناً‌ تشخیص‌ ادامه‌ مسابقه‌ به‌ عهده‌ دفتر مجامع‌ و ادارات‌ کل‌ استانها است.

     ‌ماده‌ 17 - مسابقاتی‌ که‌ در تهران‌ بزرگ‌ برگزار می‌شود واز رسانه‌های‌ عمومی‌ برای‌ تبلیغات‌ خود استفاده‌ می‌کنند در زمره‌ مسابقات‌ کشوری‌ محسوب‌ می‌شوند.

تبصره‌ - تبلیغات‌ مسابقاتی‌ که‌ در استان‌ تهران‌ (به‌ جز تهران‌ بزرگ) برگزار می‌شود، صرفاً‌ توسط‌ رسانه‌های‌ محلی‌ صورت‌ خواهد گرفت.

     ماده‌ 18 - مجوز برگزاری‌ مسابقات‌ در سطح‌ استان‌ها یا شهرستان‌ها توسط‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ ذیربط‌ صادر خواهد شد.

     ‌ماده‌ 19 - اداره‌ کل‌ استان‌ها بایستی‌ تقاضاهای‌ مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ سراسری‌ واصله‌ را جهت‌ بررسی‌ و صدور مجوز به‌ دفتر مجامع‌ ارسال‌ نمایند.

      ‌ماده‌20 ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ ضوابط‌ کلیه‌ مسابقات‌ در استان‌ها به‌ عهده‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ می‌باشد.

      ‌ماده ‌21 ـ ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و دفتر مجامع‌ باید اوراق‌ مربوط‌ به‌ مسابقه‌ را به‌ مهر مخصوص‌ ممهور نمایند.

    ‌ماده‌22 ـ متقاضی‌ موظف‌ است‌ حداکثر یک‌ ماه‌ پس‌ از برگزاری‌ مسابقه‌ گزارش‌ کاملی‌ از مراحل‌ اجرایی‌ و نتایج‌ مسابقه‌ را کتباً‌ به‌ مرجع‌ صادر کننده‌ مجوز و جهت‌ اطلاع‌ شرکت‌ کنندگان‌ ارائه‌ نماید.

      ‌ماده‌ 23 ـ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استانها موظفند در پایان‌ هر ماه‌ گزارشی‌ از مراحل‌ صدور مجوز را به‌ همراه‌ رونوشت‌ مجوزهای‌ صادره‌ به‌ دفتر مجامع‌ ارسال‌ دارند.

      ‌ماده‌ 24 ـ متقاضی‌ موظف‌ است‌ در هر یک‌ از مراحل‌ برگزاری‌ بخصوص‌ در مراسم‌ اهدا جوایز حداقل‌ یک‌ هفته‌ قبل‌ از موعد، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ دفتر مجامع‌ و یا ادارات‌ کل‌ استانها رسانده‌ و درخواست‌ اعزام‌ ناظر بنمایند. بدیهی‌ است‌ در صورتی‌ که‌ درخواستها در مدت‌ تعیین‌ شده‌ به‌ دفتر واصل‌ نگردد این‌ دفتر می‌تواند در هر مرحله‌ نسبت‌ به‌ ابطال‌ مجوز صادره‌ و توقف‌ مسابقه‌ اقدام‌ نماید همچنین‌ کلیه‌ ضرر و زیانهای‌ ناشی‌ از توقف‌ مسابقه‌ بر عهده‌ متقاضی‌ می‌باشد.

تبصره‌ - مراحل‌ نظارت‌ بر طرح‌ مصوب‌ مسابقه‌ از سوی‌ دفتر مجامع‌ و یا ادارات‌ کل‌ استانها تعیین‌ خواهد شد.

      ‌ماده‌ 25 ـ مجریان‌ مسابقه‌ موظفند کلیه‌ جوایز برندگان‌ را به‌ صاحبان‌ آن‌ تسلیم‌ نمایند و اسناد معتبری‌ که‌ نشانگر اهدای‌ جوایز به‌ برندگان‌ می‌باشد در اختیار مرجع‌ صادر کننده‌ مجوز قرار دهند. در مواردی‌ که‌ به‌ هر دلیل‌ برنده‌ تا یکسال‌ برای‌ دریافت‌ جایزه‌ مراجعه‌ ننماید مجری، جایزه‌ را در اختیار مراجع‌ قانونی‌ قرار خواهد داد.

      ماده‌26 ـ دفتر مجامع‌ و ادارات‌ کل‌ استانها پس‌ از دریافت‌ گزارشات‌ مربوط‌ به‌ تخلفات‌ مجریان‌ مسابقات‌ نسبت‌ به‌ بررسی‌ آن‌ اقدام‌ و پس‌ از حصول‌ اطمینان، مراتب‌ از طریق‌ دفتر حقوقی‌ وزارت‌ متبوع‌ و یا نماینده‌ دفتر مربوطه‌ در استان‌ جهت‌ پیگیری‌ جرایم‌ احتمالی‌ و توقف‌ مسابقه‌ از طریق‌ مراجع‌ ذیربط‌ دنبال‌ خواهد شد.

      ‌ماده‌ 27 ـ از ادامه‌ فعالیت‌ متخلفین‌ از مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ جلوگیری‌ و با چاپخانه‌ها، نشریات‌ و رسانه‌های‌ جمعی‌ که‌ از مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ تخلف‌ نمایند طبق‌ مقررات‌ جاری‌ کشور رفتار خواهد شد.

 

‌فصل‌ پنجم‌ - مقررات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ تبصره‌ ماده‌ 6 مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

     قبول‌ هدایای‌ نقدی‌ و غیرنقدی‌ توسط‌ مراکز و مؤ‌سسات‌ خیریه، مساجد، انجمن‌ها و کانون‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ قانونی‌ منطبق‌ با ماده‌ 2 که‌ درآمد حاصله‌شان‌ به‌ مصرف‌ مورد وقف‌ و یا امور فرهنگی‌ - اجتماعی‌ می‌رسد با رعایت‌ مواد ذیل‌ بلامانع‌ است.

      ماده‌ 28 - متقاضیان‌ این‌ نوع‌ مسابقات‌ علاوه‌ بر رعایت‌ موارد اعلام‌ شده‌ در فصل‌های‌ چهارگانه‌ قبلی‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ موارد زیر می‌باشند.

      ‌ماده‌ 29 ـ استفاده‌ از روش‌ پرسشنامه‌ای‌ (بدون‌ مبادله‌ کالای‌ فرهنگی‌ اقدام‌ به‌ دریافت‌ وجه‌ نموده‌ و مصداق‌ بخت‌ آزمایی‌ عمومی‌ را پیدا می‌کند) در این‌ نوع‌ مسابقات‌ مجاز نمی‌باشد.

      ‌ماده‌ 30 - بهره‌ برداری‌ از روش‌ بخت‌ آزمایی‌ عمومی‌ ممنوع‌ بوده‌ و جوایز مسابقه‌ می‌بایست‌ فقط‌ در اختیار برندگان‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ اعلام‌ شده‌ برگزیده‌ می‌شوند، قرار گیرد و به‌ بقیه‌ شرکت‌ کنندگان‌ هیچ‌ هدیه‌ای‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

     ‌ماده‌ 31 ـ جوایزی‌ که‌ به‌ منظور تشویق‌ افراد برای‌ خرید کالاهای‌ فرهنگی‌ داده‌ می‌شود مشمول‌ مقررات‌ بازرگانی‌ شده‌ و شامل‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ نیست.

      ‌ماده‌ 32 - کلیه‌ مسابقات‌ مذکور در ماده‌ 2 آیین‌ نامه، در این‌ بخش‌ قابل‌ استفاده‌ می‌باشد.

      ‌ماده‌ 33 - مجوز برگزاری‌ مسابقاتی‌ که‌ در سطح‌ ملی‌ برگزار می‌گردد فقط‌ توسط‌ دفتر مجامع‌ صادر می‌شود.

      ‌ماده‌ 34 - چنانچه‌ پس‌ از حسابرسی‌ مسابقاتی‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ فصل‌ می‌باشد، ارزش‌ هدایا و کمک‌ها مازاد بر هزینه‌های‌ اجرا شامل‌ چاپ‌ فراخوان، فرم‌ مسابقه، هیأت‌ داوری، تصحیح‌ اوراق‌ و هزینه‌های‌ پستی‌ و اهدا جوایز باشد، این‌ مبلغ‌ زیر نظر شورای‌ نظارت، صرف‌ هزینه‌ طرح‌های‌ فرهنگی، هنری‌ و عام‌المنفعه‌ خواهد شد.

      ‌ماده‌ 35 - به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ طرح‌های‌ فوق‌ شورایی‌ پنج‌ نفره‌ از صاحب‌ نظران‌ و اشخاص‌ حقوقی‌ به‌ پیشنهاد معاونت‌ امور فرهنگی‌ و تأیید وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌گردد.

تبصره‌ 1 ـ دبیرخانه‌ شورا در دفتر مجامع‌ تشکیل‌ و مدیر کل‌ آن‌ مسئول‌ دبیرخانه‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ شورا پس‌ از تشکیل، آیین‌ نامه‌ نظارت‌ بر هزینه‌ کردها را تدوین‌ می‌نماید.

      ‌ماده‌ 36 - مجری‌ مسابقه‌ متعهد می‌شود کلیه‌ هدایای‌ دریافتی‌ را به‌ شورای‌ نظارت‌ بر اجرای‌ مسابقات‌ مستقر در دفتر مجامع‌ اعلام‌ نموده‌ و وجوه‌ دریافتی‌ را به‌ حسابی‌ که‌ به‌ اطلاع‌ دفتر مجامع‌ می‌رسد، واریز نماید.

   ماده‌ 37 - هدایای‌ غیرنقدی‌ در صورتی‌ که‌ قابل‌ مصرف‌ در اجرای‌ مسابقه‌ نباشد به‌ فروش‌ رفته‌ و مبلغ‌ دریافتی‌ به‌ حساب‌ مسابقه‌ واریز می‌گردد.

   ‌ماده‌ 38 - شورا طرح‌هایی‌ را حمایت‌ خواهد کرد که‌ از سوی‌ دفتر مجامع‌ ارجاع‌ شده‌ باشد.

   ‌ماده‌ 39 - تخلفات‌ از مجوز صادره‌ توسط‌ شورای‌ نظارت‌ بررسی‌ و مواردی‌ را که‌ منجر به‌ ابطال‌ مجوز می‌گردد توسط‌ شورای‌ مزبور مشخص‌ و در صورت‌ لزوم‌ حکم‌ به‌ ابطال‌ مجوز می‌دهد.

     این‌ آیین‌ نامه‌ در پنج‌ فصل‌ و 39 ماده‌ و 10 تبصره‌ در سیصد و هفتاد و چهارمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 82/3/20 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسید.