بیانیة گرامیداشت هفتة وحدت

مصوب جلسه 344 و 349 مورخ 80/8/1 و 81/2/17  شورای فرهنگ عمومی

 

     تحکیم وحدت و یکپارچگی کشور ضرورتی انکارناپذیر در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و طرح مسائل اختلاف‌برانگیز در پوشش تعصبات قومی یا مذهبی به خصوص برای جهان اسلام که بیش از هر زمان دیگر آماج تهاجم تبلیغاتی دشمنان قرار گرفته است، از مهمترین عوامل تهدید کننده وحدت و یکپارچگی ملی است. شورای فرهنگ عمومی همزمان با ایام ربیع‌الاول و آغاز هفته وحدت براساس اهداف مندرج در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت وفاق ملی و همبستگی و وحدت مذهبی توصیه‌های ذیل را تأکید می‌نماید:

     1 ـ خودداری از توهین به باورهای مذهبی اقوام و آحاد مختلف کشور

     2 ـ تقویت مبانی هویت و انسجام فرهنگی کشور با تکیه بر فرهنگ اسلامی و ایرانی با توجه به فرهنگ‌های قومی و حرمت و حقوق اقلیت‌های دینی

     3 ـ تأکید بر ارزش‌ها و مبانی مشترک مذهبی به عنوان عامل وحدت و تأکید بر حفظ و تقویت آن

     4 ـ پرهیز از اظهار نظر مطالب موهن و اختلاف برانگیز و خلاف شئون مذهب شیعه

     5 ـ افزایش آشنایی و تعلق خاطر آحاد ساکن در مناطق مرزی با دیگر نقاط کشور

     6 ـ گسترش و ایجاد زمینه مشارکت اقوام مختلف در امور فرهنگی و هنری، علمی و اجتماعی و حمایت از فعالیت‌های آنها به منظور توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت و در راستای حفظ و تقویت فرهنگ ملی ـ اسلامی

     7 ـ جلوگیری از ترویج بعضی خرافات در پوشش سنن قومی یا عقاید دینی

     8 ـ پیراستن فرهنگ عمومی از آداب و سنن رفتارها و مفاهیم و تلقی‌های ناصواب و نادرست با همکاری رسانه‌های جمعی، نهادهای تعلیم و تربیت و محصولات فرهنگی و هنری و آموزشی

     9 ـ ارسال پیام‌های وحدت بخش از طریق علماء ،‌ائمه محترم جمعه و مسئولین و مراکز خبری برای جهان اسلام

     10 ـ برگزاری مراسم و بزرگداشت این هفته با انجام برنامه‌های مشترک همچون سرودهای وحدت بخش و تواشیح مذهبی

     11 ـ لزوم توجه رسانه‌های جمعی به اهمیت این هفته و تحکیم وحدت مذهبی

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی