آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381‌بررسی شیوه‌های‌ افزایش‌ و کارآیی‌ مساجد

 

 

بررسی ‌شیوه‌های‌ افزایش‌ و کارآیی‌ مساجد

مصوب جلسه 359 مورخ 81/7/16 شورای فرهنگ عمومی

 

     در سیصد و پنجاه و نهمین جلسة‌ مورخ‌ 81/7/16شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ موضوع‌ «بررسی‌ شیوه‌های‌ افزایش‌ و کارآیی‌ مساجد» مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و پس‌ از ارائه‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ اعضاء محترم‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ بحث‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ شامل‌ «پیش‌فرض‌ها و مستندات» در ده‌ بند به‌ تصویب‌ رسید. همچنین‌ مقرر گردید که‌ به‌ منظور اعتلای‌ جایگاه‌ مسجد و افزایش‌ و کارآیی‌ و ایفای‌ نقش‌ واقعی‌ آن‌ در توسعة‌ فرهنگ‌ دینی‌ و سامان‌ دهی‌ وظایف‌ دستگاه‌های‌ اجرایی، شورایی‌ با عنوان‌ «شورای‌ پشتیبانی‌ مساجد کشور» تشکیل‌ گردد. این‌ شورا موظف‌ خواهد بود براساس‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ مصوب، نحوه‌ پشتیبانی‌ دولت‌ و وزارتخانه‌ها و وظایف‌ دستگاه‌های‌ عضو را تعیین‌ نماید. ترکیب‌ اعضای‌ شورا، تعیین‌ دبیرخانه‌ و نحوة‌ انتخاب‌ رییس‌ شورا در جلسه‌ آتی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار خواهد گرفت.

‌پیش‌فرض‌ها و مستندات‌

      1 ـ  با توجه‌ به‌ عدم‌ انطباق‌ وضع‌ فعلی‌ مساجد با شئونات‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ جایگاه‌ اصلی‌ و اعتلای‌ مساجد تغییر و تحول‌ اجتناب‌ناپذیر است.

      2 ـ در فرهنگ‌ شیعی‌ مساجد با همت‌ مردم‌ ساخته‌ می‌شوند و در ادارة‌ آن‌ مردم‌ مشارکت‌ دارند. آنچه‌ مذموم‌ است‌ مسجد دولتی‌ است‌ که‌ در احداث‌ و اداره‌ آن‌ مردم‌   نقشی‌ ندارند.

     3 ـ دولت‌ اسلامی‌ موظف‌ است‌ به‌ عنوان‌ پایگاه‌ اصلی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ دینی‌ نسبت‌ به‌ پشتیبانی‌ از مساجد اهتمام‌ داشته‌ باشد. این‌ اهتمام‌ می‌تواند با تصویب‌ لوایح‌ و آیین‌ نامه‌ها، تهیه‌ نرم‌ افزار کار، تصویب‌ استاندارها و تأمین‌ اعتبار لازم‌ صورت‌ گیرد.

     4 ـ محوری‌ترین‌ بخش‌ حوزه‌ فرهنگ‌ دینی‌ به‌ ویژه‌ مساجد نیروی‌ انسانی‌ آن‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ امام‌ جماعت‌ از تأمین‌ و تربیت‌ و آموزش‌ این‌ قشر نباید غفلت‌ ورزید.

     5 ـ در نظام‌ اسلامی‌ همه‌ دستگاه‌ها موظفند جهت‌ اعتلای‌ مساجد تلاش‌ کنند و هر یک‌ از دستگاه‌ها نوع‌ ارتباط‌ خود را با مساجد تعریف‌ نمایند.

     6 ـ  با توجه‌ به‌ فقدان‌ یک‌ سازمان‌ کارآمد در حوزه‌ مسجد تأسیس‌ شورای‌ پشتیبانی‌ که‌ مأموریتش‌ حمایت‌ از مساجد و تدوین‌ آئین‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ این‌ حوزه‌ می‌باشد در اولویت‌ راهکارهاست.

     7 ـ تحول‌ در حوزة‌ مساجد بر تفکیک‌ وظایف‌ استوار است‌ و حتی‌الامکان‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای‌ موجود وظیفه‌ معینی‌ را در ارتباط‌ با مساجد عهده‌دار شوند. طبیعی‌ است‌ که‌ این‌ راه‌ بر تأسیس‌ سازمان‌ مستقل‌ ترجیح‌ دارد.

     8 ـ شورای‌ پشتیبانی‌ مساجد مرکب‌ از نهادهای‌ عضو، وزارتخانه‌ها و نهادهای‌ مرتبط‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ هستند.

     9 ـ به‌ دلیل‌ مشارکت‌ جستن‌ بقیه‌ دستگاه‌های‌ مؤ‌ثر مأموریت‌های‌ محوله‌ در قالب‌ کمیته‌های‌ تخصصی‌ ارائه‌ خواهد شد.

     10 ـ تدوین‌ آئین‌ نامه‌ 4 رویکرد عمده‌ در پی‌ خواهد داشت.

الف‌ : یک‌ اتاق‌ فکر فعال‌ با شرکت‌ متفکرین‌ و مدیران‌ این‌ بخش‌ تشکیل‌ گردد.

ب‌ : تکلیف‌ مدیریت‌ در بخش‌ مساجد تعیین‌ شده‌ و مردم‌ از بلاتکلیفی‌ نجات‌ یابند.

ج‌ : زمینة‌ حمایت‌ دولت‌ از نهاد مسجد فراهم‌ گردد تا نیاز معنوی‌ و دینی‌ مردم‌ تدارک‌ شود.

د : برای‌ سه‌ معضل‌ اساسی؛ ساخت‌ و ساز، نیروی‌ انسانی‌ و نرم‌افزار فرهنگی، فکر و چاره‌ اندیشی‌ شود.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی