آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389بیانیه شورای فرهنگ عمومی در تقدیر از مواضع رییس جمهور در کنفرانس بازنگری معاهده NPT

بیانیه شورای فرهنگ عمومی در تقدیر از مواضع رییس جمهور در کنفرانس بازنگری معاهده NPT

     حضور مقتدرانه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مردم صلح دوست و عدالت خواه  ایران در کنفرانس بازنگری NPT در سازمان ملل، نشانه عزم و اراده ملت ایران در ایجاد جهانی مبتنی بر امنیت و برادری است.
    اقتدار گفتمان نظام جمهوری اسلامی در برابر هژمونی نظام سلطه، فزون خواهی و زیادت طلبی آنها را به چالش می‌کشد. پیشنهاد‌های مبتکرانه ریاست محترم جمهوری مبتنی بر روح حق طلبی و عدالت خواهی که نتیجه‌ای جز جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای نخواهد داشت، خدمتی بزرگ برای ایجاد امنیت و صلح پایدار در جهان خواهد بود.
    سوء استفاده دولت‌‌های توسعه‌طلب از نهاد‌های بین‌المللی در جهت تأمین منافع و اهداف غیر انسانی و تهدید به استفاده از سلاح‌ هسته‌ای در برابر ملت ایران و هم چنین تلاش در جهت یکسان معرفی کردن سلاح اتمی و انرژی اتمی به هیچ وجه مانع از پیمودن مسیر پیشرفت کشور در زمینه دستیابی به انرژی هسته‌ای نخواهد شد. به همین جهت طرح قاطعانه مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته‌ای، توسط ریاست محترم جمهور در کنفرانس فوق که در لوح تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد، شایسته تقدیر است.
    شورای فرهنگ عمومی کشور به سهم خویش از این ایستادگی و مقاومت و طرح مطالبات به حق و شعار « انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس» در مقابل استکبار جهانی در تأمین منافع به حق مردم این سرزمین قدردانی می‌نماید.

                                                                                         دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی