آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1389انتخاب یک عضو جدید شورای فرهنگ عمومی

انتخاب یک عضو جدید شورای فرهنگ عمومی

مصوبه «انتخاب یک عضو جدید شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۶۷۹ مورخ ۸۹/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا به پیشنهاد مورخ ۸۹/۵/۲۵ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
- «نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران»