آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1376شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ فرهنگی نظارت بر حفظ و تحکیم وحدت ملی

 

 

شرح‌ وظایف‌ هیأت‌ فرهنگی‌ نظارت‌ بر حفظ‌ و تحکیم‌ وحدت‌ ملی‌

مصوب‌ جلسه 285 مورخ  1376/5/20 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌به‌ منظور اتخاذ تصمیم‌ یا صدور رأی‌ مشورتی‌ در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ که‌ از سوی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ و گروهها و شخصیتهای‌ غیردولتی‌ پیشنهاد می‌شود و در اجرای‌ بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ تحکیم‌ وحدت‌ ملی‌ و همچنین‌ بررسی‌ مستمر مسائل‌ جاری، با توجه‌ به‌ اصول‌ 49 و 50 سیاست‌ فرهنگی‌ کشور هیأت‌ فرهنگی‌ نظارت‌ بر حفظ‌ و تحکیم‌ وحدت‌ ملی، به‌ عنوان‌ هیأت‌ وابسته‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ کشور تشکیل‌ می‌شود.

ماده‌ 1: اعضاءی‌ هیأت‌ فرهنگی‌ نظارت‌ بر حفظ‌ و تحکیم‌ وحدت‌ ملی‌ عبارتند از:

الف) نمایندگان‌ وزارتخانه‌های‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، آموزش‌ و پرورش، فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و سازمان‌های‌ صدا و سیما و تبلیغات‌ اسلامی‌

ب) دو نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ مطبوعات‌ به‌ پیشنهاد شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

ج) یک‌ نفر شخصیت‌ فرهنگی‌ به‌ انتخاب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

تبصره‌1 ـ هیأت‌ می‌تواند در صورت‌ اقتضا و حسب‌ موضوع‌ نماینده‌ای‌ از شورای‌ امنیت‌ ملی، سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی، وزارت‌ اطلاعات، وزارت‌ امور خارجه، وزارت‌ کشور، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، استانداری‌ و یا ائمه‌ جمعه‌ مراکز استان‌ها  را برای‌ شرکت‌ در جلسه‌ هیأت‌ دعوت‌ کند.

ماده‌ 2: رئیس‌ هیأت‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ از سوی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ انتخاب‌ می‌شود.

ماده‌ 3: هر یک‌ از نمایندگان‌ دستگاه های‌ عضو هیأت‌ باید هر سه‌ ماه‌ یک‌ بار گزارش‌ وضعیت‌ حوزة‌ فعالیت‌ خود را به‌ هیأت‌ ارائه‌ کند تا در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مطرح‌ شود.

ماده‌ 4: هیأت‌ موظف‌ است‌ گزارش‌ سالانه‌ وضعیت‌ فعالیتهای‌ فرهنگی،ملی‌ و منطقه‌ای‌ موضوع‌ فعالیت‌ خود را به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارائه‌ کند.

ماده‌ 5: راهبردها و سیاست‌های‌ عمومی‌ فعالیت‌ هیأت‌ از سوی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ کلی‌ کشور ابلاغ‌ می‌شود.

ماده‌ 6: انجام‌ امور دبیرخانه‌ای‌ هیأت‌ بر عهده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ خواهد بود.

ماده‌ 7: این‌ مصوبه‌ در 7 ماده‌ و یک‌ تبصره‌ در دویست‌ و هشتاد و پنجمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 76/5/20 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ تصویب‌ شد.