آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1376بیانیه در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

 

بیانیة‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ در آستانة‌ ‌برگزاری‌ شکوهمند هفتمین‌ دورة‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌

مصوب‌ جلسه مورخ  1376/2/27 شورای فرهنگ عمومی

 

     ‌هوشیاری، بردباری‌ و متانت‌ مردم‌ شریف‌ ایران‌ در جریان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هفتمین‌ دورة‌ ریاست‌ جمهوری، نشانة‌ دیگری‌ از قابلیتهای‌ بی‌همتای‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و تحول‌ عمیقی‌ است‌ که‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است.

   ‌ارزیابی‌های‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از سوی‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دربارة‌ شاخصهای‌ رفتاری‌ در فعالیتهای‌ سیاسی‌ و تبلیغاتی‌ انتخابات، حاکی‌ از پیشرفت‌ جامعة‌ ما در دستیابی‌ به‌ فرهنگ‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ مطلوب‌ است. از این‌ رو، این‌ شورا بر خود لازم‌ می‌داند ضمن‌ ابراز خشنودی‌ و امیدواری‌ نسبت‌ به‌ تداوم‌ و بهبود این‌ روند تا پایان‌ انتخابات، به‌ منظور جلب‌ توجه‌ هرچه‌ بیشتر نامزدهای‌ محترم‌ انتخابات‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ بر چند نکته‌ تأکید کند:

1 ـ بهرة‌ معنوی‌ ایام‌ سوگواری‌ حضرت‌ سیدالشهدأ حسین‌بن‌ علی‌علیه‌السلام‌ و عنایات‌ خاصة‌ امام‌ زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌ فرجه‌ نسبت‌ به‌ سوگواران‌ آن‌ حضرت، اسباب‌ سربلندی‌ ملت‌ رشید ایران‌ را در مشارکت‌ با شکوه، منظم‌ و منضبط‌ و توفیق‌ برگزار کنندگان‌ و ناظران‌ را در ادای‌ وظیفة‌ قانونی‌ خود در برگزاری‌ عادلانه‌ و بی‌ طرفانة‌ انتخابات‌ فراهم‌ خواهد ساخت.

2 ـ رهنمودهای‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و ترسیم‌ دقیق‌ معیارهایی‌ که‌ باید مردم‌ در گزینش‌ اصلح‌ در نظر گیرند، علاوه‌ بر تعیین‌ مواضعی‌ که‌ رئیس‌ جمهور منتخب‌ مردم‌ باید بدانها مقید باشد موجب‌ نزدیکی‌ بیشتر دیدگاههای‌ نامزدهای‌ تأیید شدة‌ شورای‌ نگهبان‌ و همدلی‌ مردم‌  شد و این‌ نکته‌ را یادآور گردید که‌ تفاوت‌ رأی‌ در انتخابات‌ نباید به‌ معنی‌ اختلاف‌ نظر جناحها در مواضع‌ اصولی‌ و بنیادی‌ انقلاب‌ محسوب‌ شود. در واقع‌ التزام‌ همة‌ جناحهای‌ حاضر در انتخابات‌ به‌ مواضع‌ بنیانی‌ انقلاب‌ است‌ که‌ به‌ تعبیر مقام‌ محترم‌ ریاست‌ جمهوری‌ هر گونه‌ نگرانی‌ را نسبت‌ به‌ نتیجة‌ آرأ اکثریت‌ مردم‌ غیرموجه‌ می‌سازد. تنها پای‌بندی‌ به‌ مواضع‌ بنیادی‌ انقلاب‌ و حرمت‌ نهادن‌ به‌ رأی‌ مردم‌ است‌ که‌ اقتدار نظام‌ را در برابر هجوم‌ دشمنان‌ تضمین‌ می‌کند.

3 ـ مبنای‌ رفتار و فرهنگ‌ انتخابات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ این‌ آموزة‌ بزرگ‌ نهضت‌ حسینی‌ است‌ که‌ پیروزی‌ واقعی‌ به‌ معنای‌ غلبه‌ نیست. غلبة‌ آرأ در انتخابات‌ به‌ بهای‌ هتک‌ حرمت‌ و حیثیت‌ اشخاص‌ و جناحهای‌ پای‌بند به‌ انقلاب‌ و نظام‌ همانگونه‌ که‌ از سوی‌ نامزدهای‌ محترم‌ ریاست‌ جمهوری‌ ابراز شده، شایستة‌ نظام‌ سیاسی‌ مبتنی‌ بر معاد نیست. صندوق‌های‌ آرأ نباید ترازوی‌ سنجش‌ اعمال‌ و رفتار اشخاص‌ و گروههای‌ فعال‌ در انتخابات‌ محسوب‌ شود. قطعاً‌ هر گونه‌ تضیع‌ حق‌ و شأن‌ دیگران‌ در انتخابات‌ علاوه‌ بر پایمال‌ کردن‌ حق‌ خدا، پایمال‌ کردن‌ حق‌الناس‌ است. امری‌ که‌ در نظام‌ اعتقادی‌ ما، راه‌ توبه‌ جستن‌ از آن‌ بسیار صعب‌ است‌ و حتی‌ پیروزی‌ در انتخابات‌ هم‌ آن‌ را سهل‌ و میسر نمی‌سازد، هیچ‌ احساس‌ ضرورتی‌ نمی‌تواند چنین‌ خطاهایی‌ را قابل‌ جبران‌ به‌ حساب‌ آورد.

4 ـ بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ این‌ نکته‌ را روشن‌ می‌سازد که‌ ویژگیهای‌ فرهنگ‌ انتخابات‌ و رفتارهای‌ فردی‌ و گروهی‌ در فرآیند انتخابات‌ در سه‌ سطح‌ مختلف‌ قابل‌ تحلیل‌ است. در سطح‌ کلان، رفتار انتخاباتی‌ متأثر از ویژگیهای‌ ساختاری‌ فرهنگ‌ سیاسی‌ است. در این‌ سطح‌ نمی‌توان‌ در کوتاه‌ مدت‌ تغییر برنامه‌ریزی‌ شده‌ای‌ را دنبال‌ کرد. اما در سطح‌ میانی، یعنی‌ رفتار نهادها و در سطح‌ خرد یعنی‌ رفتار آحاد مردم‌ و فعالان‌ سیاسی‌ و تبلیغاتی‌ می‌توان‌ تغییرات‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ای‌ را دنبال‌ کرد. براساس‌ همین‌ بررسی‌ها رسانه‌ها مؤ‌ثرترین‌ عاملِ‌ اصلاح‌ و هدایت‌ رفتار انتخاباتی‌ مردم‌ در جریان‌ مشارکت‌ اجتماعی‌اند. از این‌ رو ضرورت‌ دارد، رسانه‌های‌ گروهی‌ به‌ طور عموم‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ رسمی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ به‌ طور خاص، کار اطلاع‌ رسانی‌ در این‌ زمینه‌ را باشدت‌ بیشتر دنبال‌ کنند. تحلیل‌ نظرسنجی‌های‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در انتخابات‌ هم‌ مؤ‌ید تأثیر رسانه‌ها بر افزایش‌ آگاهی‌های‌ عموم‌ مردم‌ است. شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ این‌ امر را به‌ نشانة‌ عزم‌ عمومی‌ رسانه‌ها و مراکز فرهنگی‌ کشور، در وصول‌ به‌ فرهنگ‌ مطلوب‌ قدر می‌داند.

     رسانه‌های‌ گروهی‌ می‌توانند با افزایش‌ انتظارات‌ مردم‌ از جریانهای‌ سیاسی‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ نقش‌ تعدیل‌ کننده‌ای‌ نسبت‌ به‌ پدیده‌هایی‌ نظیر اسرافهای‌ تبلیغاتی‌ و سوء استفاده‌های‌ احتمالی‌ از اموال‌ و حقوق‌ عمومی‌ ایفا کند.

5 ـ‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ امیدوار است‌ با توجه‌ به‌ حضور گروههای‌ مختلف‌ مردم‌ در مساجد و تکایا، از سوی‌ مبلغان‌ و واعظان‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ آگاه‌ ساختن‌ مردم‌ از مبانی‌ فرهنگ‌ مطلوب‌ انتخابات‌ و ضرورت‌ حضور گسترده، اهتمام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید،قطعاً‌ این‌ تذکر،سهم‌ موثری‌ در افزایش‌ مشارکت‌ مردم‌ در انتخابات‌ برجای‌ خواهد نهاد.