مناسبت‌های‌ تقویم‌ سال‌ 1377 هجری‌ ـ  شمسی

مصوب جلسه 89 مورخ‌ 1376/4/30شورای فرهنگ عمومی

و جلسه 404 مورخ 1376/6/11شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

ایام مصوب

زمان

روز جهانی هواشناسی

3 فروردین (برابر با 23 مارس)

روز جهانی بدون دخانیات

10 خرداد (برابر با 31 مه)

روز جهانی محیط زیست

15 خرداد (برابر با 5 ژوئن)

روز جهانی بیابان‌زدایی

27 خرداد (برابر با 17 ژوئن)

روز جهانی شیر مادر

10 مرداد (برابر با اول اوت)

سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی

16 مرداد

روز جهانی کودک

16 مهر (برابر با 8 اکتبر)

روز اسکان معلولان وسالمندان

20 مهر

روز پژوهش

25 آذر

روز حمل و نقل

26 آذر

روز خانواده

25 ذیحجه

روز پیوند اولیا و مربیان

24 مهر

روز جهانی غذا

24 مهر (برابر با 16 اکتبر)

روز صادرات

29 مهر

روز جوان

8 اردیبهشت

روز صنعت

10 تیر

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی

25 تیر

روز برنامه‌ریزی و آمار

اول آبان

روز نوجوان

8 آبان

روز جهانی ماما

15 اردیبهشت (برابر با 5 مه)

روز جهانی هلال احمر

18 اردیبهشت (برابر با 8 مه)