آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1379اسامی اعضای هیأت نظارت بر نشر کتاب استان آذربایجان شرقی

 

‌هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌

مصوب‌ جلسه 338 مورخ 79/5/26 شورای فرهنگ عمومی

 

    در سیصد و سی‌ و هشتمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 1379/5/26 موضوع‌ «اسامی‌ پیشنهادی‌ هیأت‌ نظارت‌ بر نشر کتاب‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی» مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و اسامی‌ ذیل‌ به‌ تصویب‌ رسید:

آقای‌ دکتر سیف‌لو، حجت‌الاسلام‌ غروی، آقای‌ مجید نجفی، آقای‌ دکتر دلال‌پور، آقای‌ دکتر ساروخانی، آقای‌ محمود رنجبر، آقای‌ رسول‌ بشیری‌وند، آقای‌ دکتر حسین‌ فیض‌الهی‌ وحید، آقای‌ دکتر علی‌ اصغر شعردوست، حجت‌الاسلام‌‌ هاشم‌ هاشم‌زاده‌هریسی‌.

 

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی