آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1379‌دستورالعمل‌ اجرائی‌ نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ در میادین‌ و اماکن‌ عمومی‌

 

 

‌دستورالعمل‌ اجرائی‌ نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ در میادین‌ و اماکن‌ عمومی‌

مصوب‌ جلسه 341 مورخ 1379/8/18 شورای فرهنگ عمومی

 

مقدمه‌

    ‌به‌ استناد ماده‌ 8 آئین‌نامه‌ نحوة‌ نظارت‌ بر انتخاب، ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ در میادین‌ و اماکن‌ عمومی، ضوابط‌ اجرائی‌ شورای‌ مذکور به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌باشد:

ماده‌ 1: کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مراکز، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ و شهرداری‌ها قبل‌ از هر گونه‌ اقدام‌ به‌ ساخت‌ و نصب‌ مجسمه، یادمان‌ و نقش‌ برجسته، در اماکن‌ عمومی‌ موظف‌ به‌ اخذ مجوز از شورای‌ نظارت‌ می‌باشند.

تبصره ـ  اماکن‌ عمومی‌ شامل‌ میادین،مبادی‌ ورودی‌ شهرها، بوستان‌ها، معابر، محوطه‌ و فضاهای‌ عمومی‌ شامل‌ کلیة‌ مراکز و سازمان‌های‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلابی‌ و مؤ‌سسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ ونهادهای‌ غیر دولتی‌ می‌باشد.

ماده‌ 2: مجوز صادر شده‌ فقط‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌ در مکان‌ پیشنهاد شده‌ معتبر می‌باشد و هرگونه‌ تغییر در طرح‌ یا جابجائی‌ و یا تکرار آن‌ منوط‌ به‌ اخذ مجوز جدید است.

ماده‌ 3: شورای‌ نظارت‌ به‌ تشخیص‌ خود به‌ استان‌های‌ توانمند جهت‌ صدور مجوز تفویض‌ اختیار می‌نماید.

ماده‌ 4: مدارک‌ مورد نیاز جهت‌ بررسی‌ و صدور مجوز به‌ استناد ماده‌ 6 آئین‌نامه‌ مصوب‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌باشد:

1ـ درخواست‌ کتبی‌ متقاضی‌ و گزارش‌ توجیهی‌ طرح‌ به‌ همراه‌ مشخصات‌ مجری‌

2ـ طرح‌ و ماکت‌ به‌ همراه‌ نقشه‌ها و مشخصات‌ فنی‌

نقشه‌ محل‌ نصب‌ به‌ همراه‌ عکس‌ از زوایای‌ مختلف‌ آن‌

ماده‌ 5: در اجرای‌ ماده‌ 5 آئین‌نامه‌ مصوب، شورای‌ نظارت‌ می‌تواند برای‌ انجام‌ وظائف‌ خود از گروههای‌ کارشناسی‌ صاحب‌نظر استفاده‌ نماید.

ماده‌ 6: شورای‌ نظارت‌ در تمام‌ مراحل‌ از طریق‌ کارشناسان‌ منتخب‌ خود بر حسن‌ اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌ نظارت‌ خواهد داشت. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ مشاهده‌ هرگونه‌ تخلف، شورا از طریق‌ مراجع‌ قانونی‌ از اجرای‌ طرح‌ جلوگیری‌ خواهد کرد.

 تبصره ـ  هر گونه‌ اصلاح‌ و تغییر در آثار ساخته‌ و نصب‌ شده‌ منوط‌ به‌ کسب‌ مجوز از شورای‌ نظارت‌ می‌باشد

     این‌ دستورالعمل‌ در 6 ماده‌ و 2 تبصره‌ در سیصد و چهل‌ و یکمین‌ جلسة‌ مورخ‌ 79/8/18 به‌ تصویب‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ رسید، و از این‌ تاریخ‌ برای‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مراکز و سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ و شهرداریها لازم‌الاجرا خواهد بود. ضمنا‌ کلیه‌ دستورالعمل‌های‌ گذشته‌ که‌ با مفاد این‌ دستورالعمل‌ مغایرت‌ داشته‌ باشند از این‌ تاریخ‌ کان‌ لم‌ یکن‌ خواهد بود.