آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هفتادمصوبات سال 1378‌آیین‌نامه‌ شورای‌ احیای‌ مجموعة‌ فرهنگی، تاریخی‌ توس‌

 

‌آیین‌نامه‌ شورای‌ احیای‌ مجموعة‌ فرهنگی، تاریخی‌ توس‌

مصوب‌ جلسه 448 مورخ 1378/6/9شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی

 

مقدمه‌

    ‌رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در بازدید از آرامگاه‌ حکیم‌ ابوالقاسم‌ فردوسی‌ در سال‌ 1375 بر ضرورت‌ احیای‌ مجموعة‌ فرهنگی، تاریخی‌ توس‌ توسط‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و با تشویق‌ و مشارکت‌ سرمایه‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ تأکید نمودند. به‌ نحوی‌ که‌ مجموعة‌ فوق‌ در خور شأن‌ و جایگاه‌ فردوسی‌ باشد و ضمن‌ معرفی‌ ارزش‌ آن‌ به‌ جهانیان، محلی‌ برای‌ تبادل‌ فرهنگی‌ باشد. بدین‌ منظور شورای‌ احیای‌ مجموعة‌ فرهنگی، تاریخی‌ توس‌ با ترکیب‌ و وظایف‌ ذیل‌ تشکیل‌ می‌شود:

ماده‌ 1: وظایف‌

الف) بررسی‌ و تعیین‌ سیاستهای‌ کلی‌ در زمینة‌ احیای‌ مجموعة‌ فرهنگی، تاریخی‌ توس‌ و آرامگاه‌ فردوسی‌

ب) بررسی، تصویب‌ و تعیین‌ اولویتها و پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ ستاد برنامه‌ریزی‌ و هماهنگی‌ این‌ مجموعه‌

ج) نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ مصوب‌

 

 

ماده‌ 2: ترکیب‌ اعضاء

اعضاءی‌ شورا هفت‌ نفر به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌باشند:

الف) وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ شورا

ب) رئیس‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌

ج) وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌

د) استاندار خراسان‌

هـ ) قائم‌ مقام‌ تولیت‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌

و) نماینده‌ مجمع‌ نمایندگان‌ استان‌ خراسان‌ درمجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

ز) رئیس‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور به‌ عنوان‌ دبیر شورا

تبصره‌ ـ  احکام‌ اعضاءی‌ شورا توسط‌ رئیس‌ جمهور و رئیس‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ صادر خواهد شد.

ماده‌ 3: شورا می‌تواند برای‌ پیشبرد اهداف‌ خود ستاد برنامه‌ریزی‌ و هماهنگی‌ و هیأت‌ اجرایی‌ تشکیل‌ دهد.

تبصره‌1ـ اعضاءی‌ ستاد برنامه‌ریزی‌ و هماهنگی‌ و هیأت‌ اجرایی‌ و شرح‌ وظایف‌ آنها، توسط‌ شوراتعیین‌ خواهد شد.

تبصره2ـ هیأت‌ اجرایی‌ می‌تواند بمنظور احیای‌ مجموعه‌ فرهنگی، تاریخی‌ توس‌ مجری‌ طرح‌ پیشنهاد نماید.

ماده‌ 4: دبیرخانه‌ شورا، در سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور تشکیل‌ می‌شود.

آیین‌نامه‌ فوق‌ در 4 ماده‌ و 3 تبصره‌ در جلسه‌ 448 مورخ‌ 1378/6/9شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.